Spisak kandidata koji su uspješno položili pismeni dio testa za ispitivača iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

13.06.2019 - 01:30 by Administrator

U prilogu se nalazi spisak kandidata koji su uspješno položili pismeni dio testa za ispitivača iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom.

Lista kandidata koji su uspješno položili pismeni dio testa za ispitivača iz upravljanja motornim vozilom:

1. Ahmedin Balićevac

2. Nihad Dželalagić

3. Edhem Hadžipašić

4. Mevludin Omerčić

5. Mirsad Puškar

6. Sulejman Kapić

7. Ibrahim Tatlić

8. Nurija Miljković

9. Asim Mulalić

10. Husnija Hamulić

11. Eniz Ćatić

12. Enes Delić

13. Salko Husejnović

14. Hazim Velić

15. Seid Mešić

16. Elvis Ćatić

Lista kandidata koji su uspješno položili pismeni dio testa za ispitivača iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama:

1. Anida Duranović

2. Zikrija Bahtić

3. Sabahudin Prošić

4. Edis Ruščukić

5. Fadil Šabić

6. Almir Smajić

7. Mujo Salihović

8. Anel Hadžić

9. Omer Perviz

10. Emin Mušić

11. Sedin Ćehić

12. Sanimir Jogić

13. Aladin Žunić

14. Muhamed Topić

15. Nihad Ugarak

16. Ahmedin Balićevac

17. Esad Hrnjica

18. Edin Kozlica

19. Amra Ćatić

20. Mirza Mujić

21. Luka Ivaniš

22. Ismet Blažević

23. Muhamed Baltić

24. Esad Hozanović

25. Nihad Dželalagić

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2019

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ...

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

10.10.2019

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi dokument: Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

26.09.2019

JAVNI POZIV za predlaganje i odabir programa ...

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...