Sporazum o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

27.01.2021 - 15:54 by Administrator

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, dana 25.01.2021. godine potpisan je Sporazum o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH („Službene novine FBiH broj 6/20). Potpisivanju Sporazuma su pristupili: Samir Kurtović, ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika; Edin Forto, Premjer kantona Sarajevo; Nataša Danojlić, Ministrica za pravosuđe Bosansko-podrinskog kantona Goražde; Asim Dizdrarević, Ministar pravosuđa i uprave za Vladu Unsko-sanskog kantona; Zoran Marković, Ministar pravosuđa i uprave za Vladu Srednjobosanskog kantona; Suad Balić, Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za Vladu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona; Đuro Topić, Predsjednik Vlade Županije Posavske, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost na produženje Kolektivnog ugovora. 

Zahvaljujući važećem Kolektivnom ugovoru, koji je postignut nakon dugotrajnih pregovora, a na  obostrano zadovoljstvo svih socijalnih partnera, važno je istaći da se isti poštovao za vrijeme trajanja i da nije bilo nikakvih novih utuženja, a što daje dodatnu pravnu sigurnost državnim službenicima i namještenicima sa jedne strane i pravnu sigurnost i stabilnost budžeta Federacije, kantona, gradova i općina, kao poslodavcima sa druge strane. 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

18.12.2020

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Preuzmi dokument: Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Unsko-sanskog kantona ...

31.08.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih manjina

15.06.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument u PDF-u: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

12.06.2018

JAVNI KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe ...

JAVNI  KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje alternativnih ...

Javne Nabavke

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

16.02.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

MINISTAR
Telefon: 037316027
Fax: 037227782
pravda@vladausk.ba

Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove
BADIĆ NAILA
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

 
Načelnica sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći
TEHIRZA JAKUPOVIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
jakupovict@pravda.vladausk.ba

ŠEF ODSJEKA ZA UPRAVU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
ŠABIĆ ARIJANA
Telefon: 037316029
Fax: 037227782
arijana.sabic@vladausk.ba

KANTONALNI UPRAVNI INSPEKTOR
ALADIN ĆEHIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
aladin.cehic@vladausk.ba

STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVOSUĐE I VOĐENJE REGISTRA UDRUŽENJA
MUMIN NEZIC
Telefon: 037316030
Fax: 037227782
mumin.nezic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava