Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva

27.01.2021 - 15:57 by Administrator

U Bihaću je danas organizovano potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva. Vlada USK je ovlastila Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, da, uz tehničku asistenciju projekta U4CivilSocity (EU4CS), kreira prijedlog Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK, u cilju jačanja saradnje i prevazilaženju postojećih barijera izmjedju javnog i civilnog sektora ali i kao podršku efikasnijoj primjeni javnih politika u USK. Nakon konsultacija sa OCD tokom novembra i decembra 2020, tekst Sporazuma je usaglašen i definira vrijednosti, principe i oblike buduće saradnje izmedju Vlade USK i OCD potpisnica sporazuma, ističe resorni ministar Asim Dizdarević .

- Organizacije civilnog društva su uvijek najblji korektiv vlasti i naša je namjera da sarađujemo u korist kreiranja boljih javnih politika, kazao je premijer USK Mustafa Ružnić.
Sporazum će biti dodatni impuls stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog duštva u USK i uključenost organizacija civilnog društva u procese kreiranja javnih politika. Ovaj Sporazum je skup principa i sredstava i ima za cilj da osigura donosiocima odluka i organizacijama civilnog društva vodič i alate za razvoj praktičnih oblika saradnje Vlade i organizacija civilnog društva. Sporazum podrazumijeva podsticanje i podršku instituvijama vlasti USK da se konsultuju i sarađuju sa organizacijama civilnog društva, davanje doprinosa stvaranju okruženja za saradnju Vlade kantona sa OCD, korištenje dobrih praksi i korisnih pristupa za realizaciju saradnje Vlade kantova i OCD te implementaciju mehanizama za uključivanje nevladinog sektora u procese odlučivanja predviđenih zakonskim rješenjima.

- Jedan od prvih mehanizama na kojima će raditi Vlada USK , uz pomoć EU4CS , jest omogućavanje transparentnog pristupa, baziran na online platformi za apliciranje projektnih prijedloga OCD, kazao je Igor Stojanović, vođa projekta U4CivilSocity

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

18.12.2020

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Preuzmi dokument: Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Unsko-sanskog kantona ...

31.08.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih manjina

15.06.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument u PDF-u: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

12.06.2018

JAVNI KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe ...

JAVNI  KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje alternativnih ...

Javne Nabavke

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

16.02.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

MINISTAR
Telefon: 037316027
Fax: 037227782
pravda@vladausk.ba

Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove
BADIĆ NAILA
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

 
Načelnica sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći
TEHIRZA JAKUPOVIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
jakupovict@pravda.vladausk.ba

ŠEF ODSJEKA ZA UPRAVU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
ŠABIĆ ARIJANA
Telefon: 037316029
Fax: 037227782
arijana.sabic@vladausk.ba

KANTONALNI UPRAVNI INSPEKTOR
ALADIN ĆEHIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
aladin.cehic@vladausk.ba

STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVOSUĐE I VOĐENJE REGISTRA UDRUŽENJA
MUMIN NEZIC
Telefon: 037316030
Fax: 037227782
mumin.nezic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava