STEPS Projekt - Učešće MONKS USK i Biotehničkog fakulteta UNBI - educiranje master-program stručnjaka u oblasti održivih sistema proizvodnje hrane

16.12.2019 - 11:33 by Administrator

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK zajedno sa Univerzitetom u Bihaću - Biotehnički fakultet, učesnik je STEPS projekta podržanog putem ERASMUS + programa - Evropska agencija za obrazovanje, audiovizuelna sredstva i kulturu, u kojem učestvuje još 10 projektnih partnera iz ukupno šest evropskih zemalja. 
Cilj STEPS projekta je kreiranje i implementacija novog programa II ciklusa studija iz oblasti održive proizvodnje hrane, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću te još 9 evropskih univerziteta. 
Specijaliziranim educiranjem budućih profesionalaca kroz II ciklus studija iz oblasti održive proizvodnje hrane, Ministarstvo zajedno sa Univerzitetom u Bihaću namjerava pružiti podršku i pripremiti buduću visokoobrazovanu radnu snagu za firme i sve privredne subjekte koji se bave proizvodnjom hrane na području USK-a i cijele Bosne i Hercegovine.
Podrškom specijaliziranom educiranju profesionalaca iz oblasti održive proizvodnje hrane također se realizuju ciljevi iz  Integrirane razvojne strategije USK-a za period 2014-2020.
Kvalitetno obrazovani profesionalci, prehrambeni inženjeri, također će sa svojim znanjem moći doprinositi i učestvovati u domaćim i međunarodnim aktivnostima iz oblasti održive proizvodnje hrane, posebno u kontekstu tekućih klimatskih promjena.

U prvoj polovini 2019 godine, kao jedna od početnih projektnih aktivnosti na području USK i čitave BiH prikupljeno je i analizirano mišljenje relevantnih aktera iz oblasti proizvodnje i prerade hrane, poljoprivrede, privrede, obrazovanja, kao i državnih agencija koje privrednim subjektima te obrazovnim institucijama pružaju podršku u njihovim djelatnostima. Njihovi stavovi djelomično treba da usmjere i odrede sadržaj navedenog budućeg nastavnog plana i programa II ciklusa studij.
Na ovaj način su relevantni akteri (firme i institucije) upoznati sa ovim budućim stručnim kadrom iz oblasti planiranja održive proizvodnje hrane, sa namjerom kako bi budući master-program stručnjaci na tim lokacijama pronašli i svoje buduće radno mjesto. 

U navedenu analizu su bili uključeni i drugih prepoznati relevantni akteri iz još pet evropskih zemalja, na čijim pojedinim univerzitetima će planirani program također biti ponuđen, te će time biti omogućena mobilnost studenata kao i potencijalni angažman završenih studenata.

Projekt se nalazi na kraju prve godine implementacije, a pred početak iduće akademske 2020/21 godine će za upis studenata drugog ciklusa studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću biti ponuđen i ovaj program.
U toku ovog master studija, planirano je da jedan semestar za studente bude realizovan zajedno sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu korištenjem modernih oblika nastave (online interaktivna predavanja), dok će troškovi prisustva na jednom dijelu nastave na Univerzitetu u Sarajevu biti sufinansirani.

Detalji o projektu i izradi budućeg studijskog programa se mogu pogledati na web-stranici http://steps-project.eu/

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2019

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ...

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

10.10.2019

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi dokument: Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

26.09.2019

JAVNI POZIV za predlaganje i odabir programa ...

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave ...

19.09.2019

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje slijedećih ...

Javne Nabavke

06.04.2020

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ...

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - održavanje i popravka uredskih strojeva ...

06.04.2020

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora - PREUZMI.

06.04.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski, dostupna na linku - PREUZMI.

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme