STRUČNA EDUKACIJA U ORGANIZACIJI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

07.10.2019 - 13:56 by Administrator

Predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona prisustvovali su stručnoj edukaciji koji je organizirala Federalna uprava za inspekcijske poslove u periodu od 03. - 04. oktobra godine na Bjelašnici.

Na dvodnevnoj edukaciji je preko 130 federalnih i kantonalnih inspektora prisustvovalo predavanjima iz deset odabranih tema neposredno vezanih za rad inspektora: etika i integritet inspekcijskih službi, „inspektor po mjeri građana“, prava potrošača u BiH i problemi u praksi, nove tehnologije i oblasti mikrobiološke zaštite, uzorkovanje proizvoda i procjena rizika s fokusom na prehrambene proizvode, uzorkovanje - regulativa i prakse, kapaciteti Federalnog zavoda za poljoprivredu – akreditovane metode u primjeni, uloga i značaj standarda i standardizacije u infrastrukturi kvaliteta i usklađivanja BiH regulative s EU regulativom, prevencija korupcije u BiH, praksa prekršajnih sudova po pitanju rješavanja sudskog odlučivanja za izdate prekršaje naloge FUZIP, a prezentacije su održali eminentni stručnjaci: prof. dr. Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava BiH, gđa Tajma Tanović, pomoćnik ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, Ana Bavrka, direktor TEH d.o.o., doc. dr.sc. Tamer Bego, gđa Manon Schuppers, IFC Švicarska, gđa Amila Mujčinović, advokat, gdin Esad Brković, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu, gdin Goran Tešanović, pomoćnik direktora Instituta za standardizaciju BiH, gdin Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. 

Direktor FUZIP je u uvodnom izlaganju naglasio važnost permanentne edukacije i usavršavanja inspektora kao jedan od prioriteta u rukovođenju Federalnom upravom za inspekcijske poslove. Odredbe Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezuju inspektore na permanentno usavršavanje i edukaciju kako bi se postigao potreban nivo stručnosti, te adekvatno primjenjivala preuzeta praksa vršenja inspekcijskog nadzora u duhu evropskih standarda.

U pogledu navedenog, Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti organizirati stručno usavršavanje svojih inspektora i kolega iz kantona, te time kontinuirano raditi na unapređenju cjelokupnog sistema inspekcijskog nadzora, kako u preventivnom, tako i u korektivnom i represivnom smislu, odnosno uvođenju svih subjekata nadzora u zakonske okvire.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

29.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija