STRUČNA EDUKACIJA U ORGANIZACIJI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

07.10.2019 - 13:56 by Administrator

Predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona prisustvovali su stručnoj edukaciji koji je organizirala Federalna uprava za inspekcijske poslove u periodu od 03. - 04. oktobra godine na Bjelašnici.

Na dvodnevnoj edukaciji je preko 130 federalnih i kantonalnih inspektora prisustvovalo predavanjima iz deset odabranih tema neposredno vezanih za rad inspektora: etika i integritet inspekcijskih službi, „inspektor po mjeri građana“, prava potrošača u BiH i problemi u praksi, nove tehnologije i oblasti mikrobiološke zaštite, uzorkovanje proizvoda i procjena rizika s fokusom na prehrambene proizvode, uzorkovanje - regulativa i prakse, kapaciteti Federalnog zavoda za poljoprivredu – akreditovane metode u primjeni, uloga i značaj standarda i standardizacije u infrastrukturi kvaliteta i usklađivanja BiH regulative s EU regulativom, prevencija korupcije u BiH, praksa prekršajnih sudova po pitanju rješavanja sudskog odlučivanja za izdate prekršaje naloge FUZIP, a prezentacije su održali eminentni stručnjaci: prof. dr. Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava BiH, gđa Tajma Tanović, pomoćnik ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, Ana Bavrka, direktor TEH d.o.o., doc. dr.sc. Tamer Bego, gđa Manon Schuppers, IFC Švicarska, gđa Amila Mujčinović, advokat, gdin Esad Brković, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu, gdin Goran Tešanović, pomoćnik direktora Instituta za standardizaciju BiH, gdin Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. 

Direktor FUZIP je u uvodnom izlaganju naglasio važnost permanentne edukacije i usavršavanja inspektora kao jedan od prioriteta u rukovođenju Federalnom upravom za inspekcijske poslove. Odredbe Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezuju inspektore na permanentno usavršavanje i edukaciju kako bi se postigao potreban nivo stručnosti, te adekvatno primjenjivala preuzeta praksa vršenja inspekcijskog nadzora u duhu evropskih standarda.

U pogledu navedenog, Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti organizirati stručno usavršavanje svojih inspektora i kolega iz kantona, te time kontinuirano raditi na unapređenju cjelokupnog sistema inspekcijskog nadzora, kako u preventivnom, tako i u korektivnom i represivnom smislu, odnosno uvođenju svih subjekata nadzora u zakonske okvire.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

06.04.2020

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ...

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - održavanje i popravka uredskih strojeva ...

06.04.2020

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora - PREUZMI.

06.04.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski, dostupna na linku - PREUZMI.

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme