Stupila na snagu Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

14.03.2019 - 09:54 by Administrator

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, br. 92/17), Vlada Federacije BiH usvojila je „Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom“,  koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj: 97/18, a počela se primjenjivati  od 01.01.2019. godine. 

Uredbom je definisano da je Federalno ministarsvo okoliša i turizma nosioc aktivnosti strateškog planiranja, kreiranja pravnog okvira za potrebe uspostavljanja Informacionog sistema upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada, te da je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH nosilac aktivnosti na uspostavljanju, organizaciji i vođenju Informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH. 

Članom 11. Uredbe definisano je ko su obveznici izvještavanja, tj. dostavljanja podataka u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i koje su njihove obaveze. 

Kako bi svi obveznici izvještavanja bili informisani o obavezama koje proističu iz Uredbe, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je na svojoj web stranici (http://fzofbih.org.ba/v3/vijest.php?akt_id=267), „Obavijest obveznicima izvještavanja: Uputstvo za provođenje Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom za 2018. godinu“.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

08.05.2020

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora ...

Javni poziv: Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Čavkunović BP" d.o.o. ...

27.04.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "BRAĆA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "BRAĆA DURIĆ" d.o.o. Cazin za izdavanje ...

19.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović Mirsada iz Cazina za izdavanje ...

14.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "DURIĆ BENZ" Cazin za izdavanje ...

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava