Stupila na snagu Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

14.03.2019 - 09:54 by Administrator

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, br. 92/17), Vlada Federacije BiH usvojila je „Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom“,  koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj: 97/18, a počela se primjenjivati  od 01.01.2019. godine. 

Uredbom je definisano da je Federalno ministarsvo okoliša i turizma nosioc aktivnosti strateškog planiranja, kreiranja pravnog okvira za potrebe uspostavljanja Informacionog sistema upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada, te da je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH nosilac aktivnosti na uspostavljanju, organizaciji i vođenju Informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH. 

Članom 11. Uredbe definisano je ko su obveznici izvještavanja, tj. dostavljanja podataka u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i koje su njihove obaveze. 

Kako bi svi obveznici izvještavanja bili informisani o obavezama koje proističu iz Uredbe, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je na svojoj web stranici (http://fzofbih.org.ba/v3/vijest.php?akt_id=267), „Obavijest obveznicima izvještavanja: Uputstvo za provođenje Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom za 2018. godinu“.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

05.06.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

21.03.2019

Poništenje Javnog poziva za dodjelu sredstava ...

Poništenje Javnog poziva za dodjelu sredstava Budžeta Unsko-sanskog ...

06.03.2019

...

Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja.

06.03.2019

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

26.02.2019

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava