Stupila na snagu Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

14.03.2019 - 09:54 by Administrator

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, br. 92/17), Vlada Federacije BiH usvojila je „Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom“,  koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj: 97/18, a počela se primjenjivati  od 01.01.2019. godine. 

Uredbom je definisano da je Federalno ministarsvo okoliša i turizma nosioc aktivnosti strateškog planiranja, kreiranja pravnog okvira za potrebe uspostavljanja Informacionog sistema upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada, te da je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH nosilac aktivnosti na uspostavljanju, organizaciji i vođenju Informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH. 

Članom 11. Uredbe definisano je ko su obveznici izvještavanja, tj. dostavljanja podataka u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i koje su njihove obaveze. 

Kako bi svi obveznici izvještavanja bili informisani o obavezama koje proističu iz Uredbe, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je na svojoj web stranici (http://fzofbih.org.ba/v3/vijest.php?akt_id=267), „Obavijest obveznicima izvještavanja: Uputstvo za provođenje Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom za 2018. godinu“.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste u ulici Bihaćke ...

12.07.2019

Javni poziv

Javni poziv

14.06.2019

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

PREUZMI DOKUMENTE: JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA DODJELU NAMJENSKIH ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

02.07.2019

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava