U okviru projekta „Zaštita i promocija kestena“ ministru Adnanu Alagiću uručena Studija

31.01.2020 - 15:27 by Administrator

Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona u okviru Programa IPA INTERREG prekogranična saradnja Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.,  realizirao je projekat „Zaštita i promocija kestena”, a što je bio povod da direktorica navedenog Zavoda, Mehira Perviz, dana 31.1.2020. godine posjeti ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnanan Alagić, te ga upozna sa istim.

Radi se o projektu kojeg je implementiralo nekoliko partnera iz dvije susjedne zemlje i to, Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona, općina Velika Kladuša i općina Bužim iz Bosne i Hercegovine, te općina Vojnić, grad Karlovac i Centar za  šljivu i kesten iz Hrvatske. Cilj projekta "Zaštita i promocija kestena" bio je da se zajedničkim aktivnostima i promocijom poveća stepen zaštite i upravljanja rizicima kestenovih šumama u graničnom području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kojeg posebno u zadnjem desetljeću ugrožava osa šiškarica. U okviru navedenog projekta kako je istakla direktorica Perviz, Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona, značajno je ojačao svoje tehničke i ljudske kapacitete, jer je pored opreme koju je dobio, imao priliku posjetiti certificirani institut za polen u Novom Sadu i obučiti svoje stručnjake za analizu istoga. Nadalje, jedan od rezultata projekta bila je i urađena studija “Analiza zdravstvenog stanja prirodnih šumskih populacija kestenovih šuma sa prijedlogom mjera za očuvanje i formalnu zaštitu populacije pitomog kestena na području općina Bužim i Velika Kladuša" koja je i uručena ministru Adnanu Alagiću.

Ovo je bila prilika da se ministar Alagić zahvali na upriličenoj posjeti, te da istakne da ovakvi projekti koji trebaju prije svega očuvati autohtone vrste koje obitavaju na području Unsko-sanskog kantona i sa aspekta okoliša doprinijeti biološkoj raznolikosti, uvijek će podržati, a posebno kada zna da se radi o domaćem kestenu čiji uzgoj ima tradiciju na ovom području prije svega u proizvodnji meda i kestena kao namirnice koja se koristi u ishrani.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

22.07.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "HNK COMPANY" Bosanska Krupa ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava