U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline je održan prvi radni sastanak sa predstavnicima gradova/općina u sasatvu USK, a na kojem su razmatrane izmjene zakonskih propisa u ovom resoru

16.04.2019 - 18:29 by Administrator

U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline danas je u Bihaću održan prvi radni sastanak sa predstavnicima gradova/općina u sasatvu Unsko-sanskog kantona, a na kojem su razmatrane izmjene zakonskih propisa u ovom resoru, a za koje su inicijative pristigle iz lokalnih uprava.

Konkretno, prijedlozi za Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i građenju i Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata inicirani su na prvom zajedničkom sastanku premijera USK Mustafe Ružnića i grado/načelnika USK. Tada je Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline najavio da je programom rada Ministarstva za 2019. godinu planirana izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Inicijative općina i gradova su se odnosile i na činjenicu da poslovna klima i konkurentost utvrđuje da reforme poslovnog okruženja uključuju pored ostalog i ubrzanje procedure za pribavljanje građevinskih dozvola i priključaka za struju. Također Ministarstvo je zaprimilo i Izvještaj revizije učinka „Efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u lokalnoj upravi“, Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je dao i preporuke vladama kantona i kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast prostornog uređenja i građenja.

Naime, predmetni Izvještaj preporučio je da se izradi analiza postojećeg pravnog okvira, relevantnog za oblast prostornog uređenja i građenja, te skupštinama kantona uputi prijedloge za izmjene i dopune regulative u cilju skraćenja i pojednostavljenja postupka izdavanja građevinskih dozvola. Ministarstvo je također kroz vršenje upravnog nadzora primjetilo da pojedini dijelovi Zakona o prostornom uređenju i građenju iziskuju unapređenje. 

Gradovi/općine uključili su se se makimalno u ovu proceduru pripreme izmjene zakonskih propisa kroz davanje svojih prijedloga, sugestija i mišljenja.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović Mirsada iz Cazina za izdavanje ...

14.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "DURIĆ BENZ" Cazin za izdavanje ...

10.02.2020

Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste M 4.2. ...

10.02.2020

Uvid u idejni projekat za izgradnju obilaznice ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju obilaznice Bihaća, dionica ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

03.02.2020

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava