U Sarajevu potpisan Ugovor o dodjeli grant sredstava za Ministarstvo

19.12.2017 - 15:21 by Administrator

U Sarajevu, dana 19. 12. 2017. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona mr.Jasmin Burnić i ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenje Josp Martić, potpisali su Ugovor o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekta „Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period 2012. – 2032. godina“.

Potpisivanju Ugovora prethodio je Javni poziv za dodjelu sredstava, “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata” utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu, koji je objavilo Federalno ministarstvo prostornog uređenje, a na koji je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona apliciralo sa projektnim prijedlogom. Nakon što je provedena procedura  izbora korisnika sredstava, projekat “Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period 2012. – 2032. godina“ odabran je za sufinanciranje. 

Ovo je bila prilika da ministar Burnić istakne slijedeće:

„Danas je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona dobilo značajna financijska sredstva koja će omogućiti da se nesmatano nastavi rad i okonča izrada najzanačajnijeg strateško-planskog dokumenta Unsko-sanskog kantona, a to je kantonalni prostorni plan. Svrha ovog dokumenta je da se omogući svim zainteresiranim stranama, a to su postojeći predstavnici javnog i privatnog sektora, potencijalni domaći i strani investitori iz svih sfera društvenog i ekonomskog razvoja, da ulažu u privredu, zaštitu okoliša, kulturno-istorijsko naslijeđe, turizam i rekreaciju, saobraćajnu i komunalnu infrastruktru, a sve sa jednim ciljem – da se unaprijedi kvaliteta življenja svih građana Unsko-sanskog kantona. Sa druge strane, ovaj danas potpisani Ugovor o dodjeli grant sredstava, ima posebnu težinu kada se zna da ćemo u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu uštediti 50.000 KM, jer će nam omogućiti da planirana sredstva za izradu kantonalnog prostornog plana preraspodjelimo u druge projekte od značaja za Unsko-sanski kanton.”.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

05.06.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

03.08.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

26.07.2018

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija.

18.07.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.

16.07.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
mr. Jasmin BURNIĆ
Telefon: +387 37 316 041
jasmin.burnic@vladausk.ba

Načelnik Odjeljenja za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada@mgpuzo.org

Načenik Odjeljenja za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti  
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija@mgpuzo.org

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava