U Sarajevu potpisan Ugovor o dodjeli grant sredstava za Ministarstvo

19.12.2017 - 15:21 by Administrator

U Sarajevu, dana 19. 12. 2017. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona mr.Jasmin Burnić i ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenje Josp Martić, potpisali su Ugovor o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekta „Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period 2012. – 2032. godina“.

Potpisivanju Ugovora prethodio je Javni poziv za dodjelu sredstava, “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata” utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu, koji je objavilo Federalno ministarstvo prostornog uređenje, a na koji je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona apliciralo sa projektnim prijedlogom. Nakon što je provedena procedura  izbora korisnika sredstava, projekat “Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period 2012. – 2032. godina“ odabran je za sufinanciranje. 

Ovo je bila prilika da ministar Burnić istakne slijedeće:

„Danas je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona dobilo značajna financijska sredstva koja će omogućiti da se nesmatano nastavi rad i okonča izrada najzanačajnijeg strateško-planskog dokumenta Unsko-sanskog kantona, a to je kantonalni prostorni plan. Svrha ovog dokumenta je da se omogući svim zainteresiranim stranama, a to su postojeći predstavnici javnog i privatnog sektora, potencijalni domaći i strani investitori iz svih sfera društvenog i ekonomskog razvoja, da ulažu u privredu, zaštitu okoliša, kulturno-istorijsko naslijeđe, turizam i rekreaciju, saobraćajnu i komunalnu infrastruktru, a sve sa jednim ciljem – da se unaprijedi kvaliteta življenja svih građana Unsko-sanskog kantona. Sa druge strane, ovaj danas potpisani Ugovor o dodjeli grant sredstava, ima posebnu težinu kada se zna da ćemo u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu uštediti 50.000 KM, jer će nam omogućiti da planirana sredstva za izradu kantonalnog prostornog plana preraspodjelimo u druge projekte od značaja za Unsko-sanski kanton.”.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

05.06.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

19.02.2019

Nabavka reklanih usluga Vlada Unsko-sanskog ...

Nabavka reklanih usluga Vlada Unsko-sanskog kantona

11.02.2019

Nabavka usluga isporuke toplotne energije ...

Nabavka usluga isporuke toplotne energije u toku 2019. Godine

11.02.2019

Nabavka tonera i ketridža u toku 2019. godine

Nabavka tonera i ketridža u toku 2019. godine

11.02.2019

Nabavka usluga objave tekstova, oglasa, konkursa ...

Nabavka usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava