„Unapređenje zdravstvene njege i zaštite ljudskih prava za lica u stanju potrebe u USK-u"

19.08.2019 - 16:44 by Administrator

Potpisan Memorandum o razumijevanju u okviru projekta „Unapređenje zdravstvene njege i zaštite ljudskih prava za lica u stanju potrebe u Unsko-sanskom kantonu".

Dana 15.08.2019. godine u Bihaću potpisan je Memorandum o razumijevanju u okviru projekta „Unapređenje zdravstvene njege i zaštite ljudskih prava za lica u stanju potrebe u Unsko-sanskom kantonu“, između Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać i Danskog vijeća za izbjeglice BiH.

Obzirom na potrebu povećanja kapaciteta za prijem i pružanje sekundarne zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać, tj. odjelu za plućne bolesti, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, UNHCR, the UN Refugee Agency osigurao je finansiranje u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj / Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, a Dansko vijeće za izbjeglice BiH (DRC) će realizirati sanaciju i odgovarajuće opremanje prostorija.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...