Usvojen Nacrt Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina

18.01.2018 - 13:50 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona je na 151. sjednici održanoj dana 11.01.2018. godine razmatrala i usvojila Nacrt Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina, te je isti upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

Prostorni plan Kantona po definiciji je razvojni planski dokument koji određuje dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem prostora koji se tretira.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku izrade i usvajanja Prostornog plana ima funkciju nosioca pripreme, dok je nosilac izrade Prostornog plana Unsko-sanskog kantona „IPSA INSTITUT” d.o.o. Sarajevo.

Nakon što Skupština Unsko-sanskog kantona usvoji Nacrt, Ministarstvo će provesti javne rasprave u svim gradovima/općinama Kantona, te završnu raspravu u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Također, dokument će biti objavljen na web stranici Vlade i Ministarstva, a sve zainteresirane osobe će moći izvršiti uvid u Plan u prostorijama Ministarstva, gdje će im se dati sva potrebna pojašnjenja.

Nadamo se da će se što veći broj zainteresiranih osoba uključiti u izradu ovog za sve nas bitnog dokumenta, kako bi dobili što kvalitetniji Prostorni plan, koji će na realnim osnovama utvrditi pravce razvoja Kantona.

Nakon završetka postupka javnih rasprava, koji će trajati najkraće 3 mjeseca, pristupit će se izradi Prijedloga Prostornog plana Unsko-sanskog kantona.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

05.06.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

19.02.2019

Nabavka reklanih usluga Vlada Unsko-sanskog ...

Nabavka reklanih usluga Vlada Unsko-sanskog kantona

11.02.2019

Nabavka usluga isporuke toplotne energije ...

Nabavka usluga isporuke toplotne energije u toku 2019. Godine

11.02.2019

Nabavka tonera i ketridža u toku 2019. godine

Nabavka tonera i ketridža u toku 2019. godine

11.02.2019

Nabavka usluga objave tekstova, oglasa, konkursa ...

Nabavka usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava