Usvojen Nacrt Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina

18.01.2018 - 13:50 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona je na 151. sjednici održanoj dana 11.01.2018. godine razmatrala i usvojila Nacrt Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina, te je isti upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

Prostorni plan Kantona po definiciji je razvojni planski dokument koji određuje dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem prostora koji se tretira.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku izrade i usvajanja Prostornog plana ima funkciju nosioca pripreme, dok je nosilac izrade Prostornog plana Unsko-sanskog kantona „IPSA INSTITUT” d.o.o. Sarajevo.

Nakon što Skupština Unsko-sanskog kantona usvoji Nacrt, Ministarstvo će provesti javne rasprave u svim gradovima/općinama Kantona, te završnu raspravu u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Također, dokument će biti objavljen na web stranici Vlade i Ministarstva, a sve zainteresirane osobe će moći izvršiti uvid u Plan u prostorijama Ministarstva, gdje će im se dati sva potrebna pojašnjenja.

Nadamo se da će se što veći broj zainteresiranih osoba uključiti u izradu ovog za sve nas bitnog dokumenta, kako bi dobili što kvalitetniji Prostorni plan, koji će na realnim osnovama utvrditi pravce razvoja Kantona.

Nakon završetka postupka javnih rasprava, koji će trajati najkraće 3 mjeseca, pristupit će se izradi Prijedloga Prostornog plana Unsko-sanskog kantona.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

05.06.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

07.11.2018

Nabavka i isporuka nafte i naftnih derivata ...

Nabavka i isporuka nafte i naftnih derivata u toku 2019. godine

31.10.2018

Pružanje usluga prevoza autobusom

Pružanje usluga prevoza autobusom.

08.10.2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 

08.10.2018

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" ...

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" doo Bihać

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Adnan ALAGIĆ
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija_talic@hotmail.com

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava