VIDEO: 221. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

11.03.2021 - 23:29 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantna. Između ostalog, članovi Vade USK razmatrali su: pProgram rada sa finansijskim planom ZU Kantonalna bolnica -Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać za 2021. godinu; izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020. godinu Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida; Izvještaj o radu kantonalne upravne inspekcije za 2020. godinu, prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje kantonalnog pravobranioca te Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova UO Univerziteta u Bihaću iz reda osnivača.
Program rada sa finansijskim planom ZU Kantonalna bolnica -Dr. Irfan Ljubijankić,Bihać za 2021. godinu proslijeđen je na razmatranje Skupštini USK. Ova ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa za 266.535 stanovnika Unsko-sanskog kantona u programskim aktivnostima naglašava sanaciju negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, a ujedno sastavni su dio Strategije razvoja zdravstva USK-a, odnosno planova razvoja Bolnice, te podrazumijevaju kontinuiranu tehnološku modernizaciju, proširenje palete pruženih usluga sekundarnog tercijanog nivoa zdravstvene zaštite i permanentno ulaganje u edukaciju ljudskih resursa. Cilj im je pružiti maksimalnu uslugu pacijentima te im, uz stručan rad i human pristup, pomoći da ostvare kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na način da zdravstvene usluge visoko diferencirane zdravstvene zaštite koje se obavljaju u kliničkim centrima budu dostupne u Kantonalnoj bolnici u Bihaću. Vizija Bolnice jeste da, uspostavi i održava zadovoljavajući nivo kvalitete i sigurnosti kao lider u zdravstvu USK postane i lider u javno-privatnom partnerstvu u segmentu zdravstvene zaštite USK-a Federacije Bosne i Hercegovine umrežavanjem s a drugim, zdravstvenim i razvojem dijagnostičko terapijskog centra za pružanje usluge tercijarne zdravstvene zastite u krugu kantonalne bolnice kroz projekt javno-privatnog partnerstva.
Na današnjoj sjednici , na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta imenovani su upravni odbori: Kantonalne biblioteke, Muzeja USK i Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa.

Ermin Zulić / Ministar za pitanja boraca i RVI

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

07.01.2021

Grant neprofitnim organizacijama za korištenje ...

Preuzmi dokument: Odluka o dodjeli sredstava odabranim korisnicima na osnovu ...

07.12.2020

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Javne Nabavke

08.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata