Vlada USK uputila u skupštinsku proceduru Nacrt budžeta za 2019. godinu

21.02.2019 - 15:53 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj je sjednici usvojila, i uputila u Skupštinu, Nacrt budžeta za 2019. godinu, u iznosu od 224. 606. 784 KM. Istaknuto je kako se cjelokupan iznos odnosi i na rashode, izdatke i pokriće deficita.

„Nisu sva sredstva budžetska, odnose se i na vlastita sredstva, donacije i namjenska sredstva. Moramo napomenuti kako je ovo samo prvi korak ka stabilizaciji i konsolidaciji financijskog stanja u kantonu. Moramo provoditi reforme u javnom sektoru, kako bi uravnotežili prihodovnu i rashodovnu budžetsku stranu i kako bi iduće godine imali još realniji Budžet“, kazao je ministar financija USK Vedran Prša.

Kantonalni premijer Mustafa Ružnić istakao je kako je ovo napokon realan Budžet, bez ličnih želja i lažnih obećanja.

„To možemo reći shodno ocjenama i mišljenju Ministarstva financija Federacije BiH. Naši nagomilani dugovi rezultat su neralnog planiranja u prethodnim godinama, što više ne smijemo dopustiti. Možemo reći da smo radom na stabilizaciji financijske situacije u posljednjih nekoliko mjeseci, postigli to da nam je tekuća bilanca pozitivna osam miliona KM, da nam je razlika između prihoda i rashoda iz minusa od četiri miliona došla u plus od 1. 300. 000 maraka. Budžet je predvidio sredstva za poštivanje kolektivnih ugovora sa sindikatima zdrvatsva i obrazovanja, povećanja grantova za sport i kulturu, te poboljšanje uslova i isplatu poticaja našim poljoprivrednicima“, dodao je premijer Ružnić. 

U skupštinsku proceduru upućeni su i programi rada sa finansijskim programima: Zavoda zdravstvenog osiguranja, Direkcije cesta i Zavoda za javno zdravstvo. 

Na današnjoj sjednici razmatrana je i usvojena informacija o primjeni alternativne krivične pravne sankcije na području Unsko-sanskog kantona, odnosno rada za opće dobro na slobodi. Usvojen je i izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću u 2018. godini, uz čestitke predsjednici Suda Fati Nadarević za izuzetne rezultate rada te profesionalni i ljudski doprinos za izgradnju nove zgrade Kantonalnog suda u Bihaću.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

23.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokumnet: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.05.2019

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PREUZMI DOKUMENT: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača