Zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona

21.03.2019 - 18:44 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kanton zasjedala je danas u Bihaću. Usvojen je Prijedlog programa rada Vlade kantona za 2019. godinu, a koji sadržava i programske odrednice iz ekspozea premijera Mustafe Ružnića.

Na dnevnom redu bio je i godišnji izvještaj Kantonalnog tužilaštva USK.

Članovi Vlade prihvatili su izvještaj o utrošku sredstava tekućeg granta z zdravstvo za kantonalnu bolnicu u Bihaću čiji je direktor Hajrudin Havić najavio, ovom prilikom, da će obnova operacionih sala u bolnici biti završena u kratkom roku.

Prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju mini skijališta na lokaciji Stovrela u Cazinu prihvaćen je uz dopunu odluke da se nacrt ugovora usaglasi sa kantonalnim pravobraniocem.

Vlada Unsko-sanskog kantona danas je, na prijedlog Nijaza Kadirića, ministra privrede, razmotrila i prihvatila dvije inicijative skupštinskih zastupnika i to : inicijativa zastupnika Nisveta Jusića za donošenje novog Zakona o javno privatnom partnerstvu te inicijativa zastupnika Zlatka Hujića za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

08.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača