Zaštita prava djece migranta

09.04.2019 - 19:06 by Administrator

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona razgovarao je danas sa predstavnicima: UNHCR-a, UNICEF-a i IOM tema je bila zaštita prava djece kao najugroženije kategorije migranata. Premijer Ružnić, koji predsjedava Operativnom grupom koja nadgleda migrantsku situaciju, i predstavnici ovih organizacija svjesni su rizika da su ova djeca izložena prijetnji iskorištavanja, trgovini ljudima i drugim oblicima nasilja i zajednički je stav sda se u slučajevima prihvata djece migranata i porodica sa djecom insistira na poštivanju Konvencije UN o pravima djeteta koja predviđa jednak tretman i zaštitu djece bez obzira na njihov status, te da se podrazumijeva osiguravanje da sva djeca bez pratnje i radvojena djeca, kao i njihove obitelji imaju smještaj i potrebnu pomoć. Ključna je u ovom procesu uloga Ministarstva zdravstva i socijalne politike te centara za socijalni rad koji brinu o prihvatu djece, a smještaj im se osigurava u dva privremena prihvatna centra Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću, koji su određeni za prihvat ranjivih populacija.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača