Zaštita prava djece migranta

09.04.2019 - 19:06 by Administrator

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona razgovarao je danas sa predstavnicima: UNHCR-a, UNICEF-a i IOM tema je bila zaštita prava djece kao najugroženije kategorije migranata. Premijer Ružnić, koji predsjedava Operativnom grupom koja nadgleda migrantsku situaciju, i predstavnici ovih organizacija svjesni su rizika da su ova djeca izložena prijetnji iskorištavanja, trgovini ljudima i drugim oblicima nasilja i zajednički je stav sda se u slučajevima prihvata djece migranata i porodica sa djecom insistira na poštivanju Konvencije UN o pravima djeteta koja predviđa jednak tretman i zaštitu djece bez obzira na njihov status, te da se podrazumijeva osiguravanje da sva djeca bez pratnje i radvojena djeca, kao i njihove obitelji imaju smještaj i potrebnu pomoć. Ključna je u ovom procesu uloga Ministarstva zdravstva i socijalne politike te centara za socijalni rad koji brinu o prihvatu djece, a smještaj im se osigurava u dva privremena prihvatna centra Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću, koji su određeni za prihvat ranjivih populacija.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

08.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača