Odluke

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača (09.10.2017.godine) Odluka o poništenju postupka javne nabavke Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 07.05.2019.

Strateško - planska dokumentacija

STRATEŠKI PLAN Poljoprivrednog zavoda USK-a Plan integriteta Poljoprivrednog zavoda

Ostali dokumenti

Ugovor za javnu nabavku usluge – Kalibracija laboratorijske opreme za potrebe odjeljenja ispitne laboratorije Elementi ugovora za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija krova na zgradi Poljoprivrednog zavoda

Javne nabavke

Odluka o donosenju Plana nabavki Poljoprivrednog zavoda USK za 2018. godinu Plan javnih nabavki 2018. (1. stranica) Odluka i izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018.godinu (2. stranica) Odluka i izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan Javnih nabavki za 2019. godinu za Poljoprivredni zavod USK Poljoprivredni zavod - Nabavka Bitni elementi ugovora - oktobar 2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 30.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 30.10.2019 - 2 Odluka o poništenju postupka javne nabavke 30.10.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 05.11.2019. Izmjena i dopuna Plana nabavki 2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.12.2019. - Obrazloženje Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 08.01.2020. Bitni elementi ugovora - 08.01.2020. Plan javnih nabavki za 2020. Privremeni plan javnih nabavki 2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 21.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kalibracija PZUSK 2020. Odluka o izboru najp.pon.09.06.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 10.06.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 15.06.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 02.07.2020. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...