Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju 3-16 Zakon o osnivanju Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje -SG-USK-23-12 Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH-2_06 Zakono upravljanju otpadom -SG-USK-4-12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom SG-USK-8-14 Zakono upravljanju otpadom -SG-USK-4-12 Zakon o prostornom uredenju i gradenju preciscen tekst SG-USK-12-13 Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_13-10 Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_45-10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_4-10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_32_08 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_72_07

Odluke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača direktni sporazum Odluka i obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrasci

Obrazac praćenja realizacije ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac za praćenje realizacije Ugovora Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje

Uredbe

Uredba-o-građevinama-i-zahvatima-od-značaja-za-Unsko-sanski-kanton-SG-USK-3-16 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja-SN-FBiH-50_07 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata-SN-FBiH-84_10 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije-SN-FBiH-84_10 Uredba o izmjeni Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprječavanje stavranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima-SN-FBiH-99_14 Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja-SN FBiH-63_04 Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprječavanje stavranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima-SN-FBiH-48_09 Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije-SN-FBiH-33_07 Uredba_o Izmjenama i dopunama_Uredbe_oGrađ.zahv_.od_značaja_zaUSK-SG-USK-9-16

Ostalo

Vodič za pristup informacijama Zavoda

Strateško - planska dokumentacija

PLAN INTEGRITETA KANTONALNOG ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE

Javne nabavke

Odluka o I izmjeni Plana nabavki i I izmjenu Plana nabavki Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2019. godinu Plan nabavki 2018. godina Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02.07.2019 Odluka o I izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2018. godinu I izmjene i dopune Plana nabavki u 2018. godini Plan nabavki za 2019. godinu II izmjena Plana nabavki Obrazac praćenja realizacije Ugovora Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača 28.10.2019

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

27.11.2019

Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

Preuzmi dokument:  Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...