Zakoni

Autentično tumačenje odredbi člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima USK Zakon o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 11_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 13_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 19_11) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa (Sl. glasnik USK br. 29_12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 8_13) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 8_14) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 13_12) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sluzbeni glasnik USK broj 14_17) Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 4_11) Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno – poslovnih zgrada (Sl. glasnik USK br. 6_05) Zakon o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje (Sl.glasnik USK br. 23_12) Zakon o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 1011) Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 4_12) Zakon o zaštitu od buke (Sl. glasnik USK br. 3_13) Zakon o prostornom uredenju i gradenju - Sl. Glasnik USK - 12_13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenj (Sl.glasnik USK br. 3_16) Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. glasnik USK br. 19/18) Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl. glasnik USK br. 32_12)

Odluke

Odluka o dopuni Odluke o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 2_15) Odluka o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 8_17) Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 9_16) Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 18_14) Odluke o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području gradaopćina Unsko-sanskog-kantona (Sl. glasnik USK br. 7_17)

Obrasci

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU ZAHTJEV ZA IZADAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI ZAHTJEV ZA STAVLJANJE KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM ZAHTJEV ZA IZADAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

Pravilnici

Pravilnik o građevinama za koje je potrebno izraditi izvedeni projekat (Sl. glasnik USK br.5_17) Pravilnik o načinu formiranja i radu komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti (Sl. glasnik USK br. 25_12) Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Sl. glasnik USK br. 18_12 ) Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i izboru prinudnog upravitelja (Sl. glasnik USK br 11_13) Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 18_07) Pravilnik o izmjena Pravilnika za izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 5_08) Pravilnik o načinu vođenja registra i sadržaja izvještaja i forme o otpadu(Sl. glasnik USK br. 30_12) Pravilnik o dopuni Pravilnika o procedurama za vršenje nadzora nad korištenjem namjenskih prihoda Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (13.07.2017) Pravilnik o procedurama za vršenje nadzora na namjenskim korištenjem budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Pravilnik o procedurama za vršenje nadzora nad korištenjem namjenskih prihoda Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK (Sl. glasnik USK br. 15_15) Pravilnik o uvjetima minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji mogu obavljati komunalne djelatnosti (Sl. glasnik USK br. 10_16)

Uputstva

Uputstvo o izradi obrasca “Zapisnik odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa” (Sl. glasnik USK br. 10_13) Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenoj komunalnoj kontroli (Sl. glasnik USK br. 11_11).

Uredbe

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 10_17) Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, reviziji i nostrifikaciji projektne dokumentacije (Sl. glasnik USK br. 3_13) Uredba o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (Sl. glasnik USK br. 23_12) Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi (Sl. g Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za USK i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš život i zdravlje ljudi (Sl. glasnik USK br. 9_16) Uredba o uređenju gradilišta o obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 3_13)

Ostalo

Vodič Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama

Strateško - planska dokumentacija

Plan energetske efikasnosti USK Plan upravljanja otpadom USK Plan zaštite okoliša USK Prostorni plan USK - Prostorna osnova Strategija razvoja komunalnih djelatnosti USK Strateski plan Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline 2016-2018 Strateški plan 2019. - 2021.

Javne nabavke

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Sl. glasnik USK br. 1_15) Odluka o donošenju II.izmjene Plana javnih nabavki za 2019. II izmjena Plana javnih nabavki za 2019. OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA - OKVIRNOG SPORAZUMA 2019. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Studije uvođenja biciklizma u USK Odluka o izboru najpovoljnijeg punuđača za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda USK Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača direktni sporazum Euroing d.o.o. Bihać Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2, 05.03.2019. Obrazac-praćenja-realizacije-ugovora 2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku roba i usluga za implementaciju projekta Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum LOT 3 Zalba Una Consulting d.o.o. Bihac -Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim podrucjima USK Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - SPŠ Sanus Futurum

Javni pozivi

Obrazac - Budžet 2018 Obrazac - Projektni prijedlog 2018 Forma izvještaja (IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA )

Registri

Registar upotrebnih dozvola 2018 EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2008. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2009. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2010. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2011. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2012. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2013. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2014. Registar izvođača Registar građevinskih dozvola 2018 Registar urbanističke saglasnosti 2018 Lista ovlaštenih upravitelja 2018 EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2015. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2016. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2017. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2018. REGISTAR ODOBRENJA PLAN UPRAVLJANJA MED. OTPADOM PO GODINAMA REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2014 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2013 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2015 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2017 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2018 Registar projektanata, revidenata, nadzornih organa Registar urbanističke saglasnosti 2019 Registar građevinskih dozvola 2019 Registar upotrebnih dozvola 2019

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

15.05.2019

Javni poziv na uvid u idejni projekat za ...

Preuzmi dokument: Javni poziv na uvid u idejni projekat za rekonstrukciju i ...

03.04.2019

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad ...

PREUZMI DOKUMENT: Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za ...

20.07.2018

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – ...

03.07.2018

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja ...

Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole za ...

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

15.05.2019

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Ulica Alije Đerzeleza br. 6
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava