Zakoni

Autentično tumačenje odredbi člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima USK Zakon o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 11_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 13_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 19_11) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 8_13) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 8_14) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 13_12) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sluzbeni glasnik USK broj 14_17) Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 4_11) Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno – poslovnih zgrada (Sl. glasnik USK br. 6_05) Zakon o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje (Sl.glasnik USK br. 23_12) Zakon o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 1011) Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 4_12) Zakon o zaštitu od buke (Sl. glasnik USK br. 3_13) Zakon o prostornom uredenju i gradenju - Sl. Glasnik USK - 12_13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenj (Sl.glasnik USK br. 3_16) Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. glasnik USK br. 19/18) Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl. glasnik USK br. 32_12) Zakon o stavljanju van snage Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. glasnik USK br. 28_19).pdf Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa - prečišćeni tekst (Sluzbeni glasnik USK broj 17-26).pdf Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 15_20).pdf Zakon o prestanku važenja Zakona o naziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno poslovnih zgrada (Sl. glasnik USK br. 16_20).pdf

Odluke

Odluka o dopuni Odluke o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 2_15) Odluka o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 8_17) Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 9_16) Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 18_14) Odluke o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području grada-općina Unsko-sanskog kantona (Sl. glasnik USK br. 11_19)

Obrasci

ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE.doc ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI.doc ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM.doc ZAHTJEV ZA IZADAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI.doc ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI.doc ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM.doc ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE.doc ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU.doc ZAHTJEV ZA IZADAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE.doc ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM.doc Naljepnica za kovertu

Pravilnici

Pravilnik o građevinama za koje je potrebno izraditi izvedeni projekat (Sl. glasnik USK br.5_17) Pravilnik o načinu formiranja i radu komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti (Sl. glasnik USK br. 25_12) Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Sl. glasnik USK br. 18_12 ) Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 18_07) Pravilnik o izmjena Pravilnika za izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 5_08) Pravilnik o načinu vođenja registra i sadržaja izvještaja i forme o otpadu(Sl. glasnik USK br. 30_12) Pravilnik o procedurama vršenja nadzora nad korištenjem financijskih sredstava Pravilnik o uvjetima minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji mogu obavljati komunalne djelatnosti (Sl. glasnik USK br. 10_16) Pravilnik o vođenju evidencije o otpadu (Sl. glasnik USK br. 20_12) Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i izboru prinudnog upravitelja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji mogu obavljati komunalne djelatnosti (Sluzbeni glasnik USK 11-20).pdf

Uputstva

Uputstvo o izradi obrasca “Zapisnik odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa” (Sl. glasnik USK br. 10_13) Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenoj komunalnoj kontroli (Sl. glasnik USK br. 11_11).

Uredbe

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 10_17) Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, reviziji i nostrifikaciji projektne dokumentacije (Sl. glasnik USK br. 3_13) Uredba o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (Sl. glasnik USK br. 23_12) Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi (Sl. g Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za USK i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš život i zdravlje ljudi (Sl. glasnik USK br. 9_16) Uredba o uređenju gradilišta o obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 3_13)

Ostalo

Vodič Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama

Strateško - planska dokumentacija

Plan upravljanja otpadom USK Plan zaštite okoliša USK Prostorni plan USK - Prostorna osnova Strategija razvoja komunalnih djelatnosti USK Plan zastite kvalitete zraka USK-a 2017-2022..pdf Strateški plan 2019. - 2021. PLAN INTEGITETA MINISTARSTVA Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina

Ostali dokumenti

Lista ovlaštenih upravitelja Studija uvođenja biciklizma u Unsko - sanskom kantonu Lista stručnih osoba za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina za period 2019-2021 godina

Javne nabavke

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Sl. glasnik USK br. 1_15) Obrazac praćenja relaizacije ugovora - 2020. Plan javnih nabavki za 2020.godinu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - IDK Studio d.o.o. Bihać.pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - RED Computers d.o.o. Bihac.pdf Obrazac praćenje realizacije ugovora Ministarstva 2020. godina.pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LIV S d.o.o. Visoko.pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Maj komerc d.o.o. Bihać Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - obrt Dzeger Bihac

Projektni obrasci

Forma izvještaja (IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA ) Obrazac-Projektni-prijedlog-2020 Obrazac-Budzet-2020

Registri

EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2019. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2008. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2009. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2010. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2011. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2012. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2013. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2014. REGISTAR OVLAŠTENJA - DJELATNOSTI MJERENJA BUKE EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2015. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2016. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2017. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2018. REGISTAR ODOBRENJA PLAN UPRAVLJANJA MED. OTPADOM PO GODINAMA REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2014 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2013 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2015 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2017 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2018 Registar izvođača REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2019. Registar urbanističke saglasnosti Registar građevinskih dozvola Registar upotrebnih dozvola Registar projektanata, revidenata, nadzornih organa

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "BUSHEL" Bihać za izdavanje ...

30.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "ASTA Bosnia" d.o.o. Tuzla za izdavanje ...

12.06.2020

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Dokumentacija u prilogu: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

09.06.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "KR-PROMET" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "KR-PROMET" d.o.o. Velika Kladuša ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava