Zakoni

Autentično tumačenje odredbi člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima USK Zakon o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 11_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 13_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 19_11) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa (Sl. glasnik USK br. 29_12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 8_13) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 8_14) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 13_12) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sluzbeni glasnik USK broj 14_17) Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 4_11) Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno – poslovnih zgrada (Sl. glasnik USK br. 6_05) Zakon o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje (Sl.glasnik USK br. 23_12) Zakon o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 1011) Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 4_12) Zakon o zaštitu od buke (Sl. glasnik USK br. 3_13) Zakon o prostornom uredenju i gradenju - Sl. Glasnik USK - 12_13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenj (Sl.glasnik USK br. 3_16) Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. glasnik USK br. 19/18) Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl. glasnik USK br. 32_12)

Odluke

Odluka o dopuni Odluke o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 2_15) Odluka o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 8_17) Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 9_16) Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 18_14) Odluke o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području grada-općina Unsko-sanskog kantona (Sl. glasnik USK br. 11_19)

Obrasci

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU ZAHTJEV ZA IZADAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI ZAHTJEV ZA STAVLJANJE KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM ZAHTJEV ZA IZADAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 2019.

Pravilnici

Pravilnik o građevinama za koje je potrebno izraditi izvedeni projekat (Sl. glasnik USK br.5_17) Pravilnik o načinu formiranja i radu komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti (Sl. glasnik USK br. 25_12) Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Sl. glasnik USK br. 18_12 ) Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 18_07) Pravilnik o izmjena Pravilnika za izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 5_08) Pravilnik o načinu vođenja registra i sadržaja izvještaja i forme o otpadu(Sl. glasnik USK br. 30_12) Pravilnik o procedurama vršenja nadzora nad korištenjem financijskih sredstava Pravilnik o uvjetima minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji mogu obavljati komunalne djelatnosti (Sl. glasnik USK br. 10_16) Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i izboru prinudnog upravitelja

Uputstva

Uputstvo o izradi obrasca “Zapisnik odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa” (Sl. glasnik USK br. 10_13) Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenoj komunalnoj kontroli (Sl. glasnik USK br. 11_11).

Uredbe

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 10_17) Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, reviziji i nostrifikaciji projektne dokumentacije (Sl. glasnik USK br. 3_13) Uredba o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (Sl. glasnik USK br. 23_12) Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi (Sl. g Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za USK i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš život i zdravlje ljudi (Sl. glasnik USK br. 9_16) Uredba o uređenju gradilišta o obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 3_13)

Ostalo

Vodič Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama

Strateško - planska dokumentacija

Plan upravljanja otpadom USK Plan zaštite okoliša USK Prostorni plan USK - Prostorna osnova Strategija razvoja komunalnih djelatnosti USK Strateški plan 2019. - 2021. PLAN INTEGITETA MINISTARSTVA

Ostali dokumenti

Lista ovlaštenih upravitelja Studija uvođenja biciklizma u Unsko - sanskom kantonu

Javne nabavke

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Sl. glasnik USK br. 1_15) Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za oglašavanje reklamnim panoima Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Studije uvođenja biciklizma u USK Odluka o izboru najpovoljnijeg punuđača za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda USK Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača direktni sporazum Euroing d.o.o. Bihać Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2, 05.03.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku roba i usluga za implementaciju projekta Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum LOT 3 Zalba Una Consulting d.o.o. Bihac -Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim podrucjima USK Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - SPŠ Sanus Futurum IV. izmjena Plana javnih nabavki za 2019.godinu Odluka o donošenju IV. Izmjene Plana nabavki za 2019. godinu Odluka o donošenju privremenog Plana javnih nabavki Ministarstva za 2020. godinu Privremeni plan javnih nabavki Ministarstva za 2020. godinu

Javni pozivi

Obrazac - Budžet 2018 Obrazac - Projektni prijedlog 2018 Forma izvještaja (IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA )

Registri

Registar upotrebnih dozvola 2018 EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2008. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2009. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2010. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2011. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2012. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2013. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2014. Registar projektanata, revidenata i nadzornih organa Registar građevinskih dozvola 2018 Registar urbanističke saglasnosti 2018 EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2015. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2016. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2017. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2018. REGISTAR ODOBRENJA PLAN UPRAVLJANJA MED. OTPADOM PO GODINAMA REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2014 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2013 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2015 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2017 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2018 Registar izvođača Registar urbanističke saglasnosti 2019 Registar građevinskih dozvola 2019 Registar upotrebnih dozvola 2019

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

04.12.2019

Javni poziv: Uvid u Arhitektonski snimak ...

Javni poziv: Uvid u Arhitektonski snimak izvedenog stanja, broj: AGP 05-09/19 iz ...

27.11.2019

Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema navodnjavanja na ...

07.11.2019

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "I-CRNI" d.o.o. Cazin za izdavanje ...

22.10.2019

Poziv na uvid u idejni projekat: Izdavanje ...

Poziv na uvid u idejni projekat:  Izdavanje urbanističke saglasnosti za ...

Javne Nabavke

27.11.2019

Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

Preuzmi dokument:  Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava