Zakoni

ZAKON O UVJETIMA ZA RAD KANTONALNE BOLNICE Zakon o hraniteljstvu u Federaciji BiH Službene novine broj 19-2017 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 39- 2006 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 45- 2016 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 54- 2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zatite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 14-2009 Zakon o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom -Službene novine Federacije BiH broj 36-1999 Zakon o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Službeni glasnik broj USK broj 11-2014 Zakon o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Službeni glasnik broj USK broj7-2001 PREDNACRT: Zakon o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Odluke

Odluka - Naknada za člana Mirovnog vijeća ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke broj: 03-017-1804/2005 od 29.06.2005. godine ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA Odluka o uvjetima za korištenje naknade za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti i listi teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda na osnovu kojih se ostvaruje naknada ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU Odluka kojom se određuje dežurna apoteka na području Grada Bihaća Izmjena Odluke o dežurnoj apoteci na području Grada Bihaća ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Obrazac Z1 - ZAHTJEV ZA DONOŠENJE STRUČNOG MIŠLJENJA

Pravilnici

Pravilnik o kolektivni ugovori Pravilnik za porodilje PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U UNSKO-SANSKOM KANTONU PRAVILNIK O DIREKTNOM SPORAZUMU - tabela

Uredbe

Uredba Mirovno vijeće izmjena Uredba o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose na rad mirovnih vijeća na području USK

Ostalo

Vodič za pristup informacijama i indeks registar

Strateško - planska dokumentacija

Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Unsko-sanskom kantonu

Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 29.04.2019. (stranica 1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 29.04.2019. (stranica 2) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. (stranica 1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. (stranica 2)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

03.04.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

05.12.2018

Javni oglas za nominiranje - imenovanje članova ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za nominiranje - imenovanje članova upravnih odboara ...

06.07.2018

Obavijest o sastanku i prezentaciji „Javno-privatno ...

Obavještavaju se svi zainteresirani da će se dana 12.07.2018. godine u 10:00 ...

13.06.2018

Poništenje i Javni oglas za izbor i imenovanje ...

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA  I SOCIJALNE POLITIKE UNSKO-SANSKOG KANTONA   Na ...

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

15.05.2019

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Poljoprivredni zavod - Nabavka