Vlada

29.08.2017 - 00:00 by Administrator

PROPISI

Unsko - sanski kanton

 • Ustav Unsko - sanskog kantona
   
 • Zakon o grbu i zastavi USK
   
 • Zakon o pečatu
   
 • Zakon o upotrebi grba i zastave USK-a
   

Vlada

 • Zakon o Vladi USK
   
 • Poslovnik Vlade Unsko - sanskog kantona
   
 • Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade USK i kantonalnih organa i organizacija
   
 • Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade USK
   

Plaće i naknade

 • Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade USK
   

Stručne službe

 • Uredba o obrazovanju Kabineta premijera USK
   
 • Uredba o obrazovanju Ured Vlade USK
   
 • Uredba o obrazovanju Ureda za zajedničke poslove 
   
 • Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine USK 
   
 • Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine USK
   
 • Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade USK

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

09.10.2017

JAVNI OGLAS za izbor i konačno imenovanje ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

21.08.2017

POZIV ZA PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE KOJU STE ...

Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona je uputio poziv za preuzimanje ...

Javne nabavke

21.08.2017

POLJOPRIVREDNI ZAVOD: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG ...

Direktor Poljoprivrednog zavoda je donio odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.