Novosti

Nabavka usluga objave tekstova, oglasa, konkursa ...

Nabavka usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim ...

Nabavka kancelarijskog materijala i potrepština ...

Nabavka kancelarijskog materijala i potrepština u toku 2019. godine

Nabavka materijala za tekuće održavanje ...

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade Dobavljač: „ Westal“ ...

Nabavka usluga ptanja vozila

Nabavka usluga ptanja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Nabavka usluga održavanja računarske opreme- ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme- prinetera i fotokopir apatara

Nabavka usluga oglašavanja putem radio-televizijskog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem radio-televizijskog servisa

Nabavka oglašavanja putem printanog sedmičnog ...

Nabavka oglašavanja putem printanog sedmičnog medija

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka roba-natpisnih i inventurnih ploča ...

Nabavka roba-natpisnih i inventurnih ploča Dobavljač:  „ Mikro graf“ ...

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2019

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokumnet: JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE  ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

15.05.2019

Javni poziv na uvid u idejni projekat za ...

Preuzmi dokument: Javni poziv na uvid u idejni projekat za rekonstrukciju i ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

23.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokumnet: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.05.2019

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru i Zapisnik o ocjeni ponuda

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PREUZMI DOKUMENT: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača