Novosti

Unapređenje suradnje centara za socijalni ...

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona, Hazim Kapić ...

Sastanak sa predstavnicima JU Socijalno pedagoška ...

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona, Hazim Kapić ...

984 studenta potpisali ugovore o stipendiranju

Ministarstvo za pitanja boraca i RVI Vlade Unsko-sanskog kantona organizovalo je ...

Prezentacija sistema za pro aktivnu zastitu ...

MIBO komunikacije d.o.o., čelnim ljudima MUP USK-a, komesaru policije Koričić ...

Potpisan ugovor o privremenom korištenju ...

Potpisan ugovor o privremenom korištenju zemljišta u vlasništvu ...

„Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih ...

Na nivou države Bosne i Hercegovine implementira se Državni projekt „Zatvaranje ...

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

09.10.2017

JAVNI OGLAS za izbor i konačno imenovanje ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

21.08.2017

POZIV ZA PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE KOJU STE ...

Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona je uputio poziv za preuzimanje ...

Javne nabavke

21.08.2017

POLJOPRIVREDNI ZAVOD: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG ...

Direktor Poljoprivrednog zavoda je donio odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.