Novosti


Premijer Ružnić i ministar Mahić razgovarali ...

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sa ministrom finansija Sanelom Mahićem ...

Javni poziv za dostavljanje ponuda

Preuzmi dokument: - Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog ...

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosni i Hercegovini ...

Vansudske nagodbe - Konačna lista imaoca ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je, Zaključkom broj: 03-017-5029/22 od 27.09.2022. ...

Konačna lista imaoca izvršnih sudskih odluka

Vlada Unsko-sanskog kantona je, Zaključkom broj : 03-017-4706/2022 od 17.06.2022.godine, ...

Konačna lista imaoca izvršnih sudskih odluka

Vlada Unsko-sanskog kantona je, Zaključkom broj : 03-017-4548/2022 od 24.05.2022.godine, ...

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

Konačna lista imaoca izvršnih sudskih odluka

U skladu sa Zaključkom Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4423/2022 od 05.05.2022.godine, ...

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Trogodišnji plan rada Ministarstva finansija ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva finansija Unsko-sanskog ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2024

Javni poziv za dostavljanje ponde usluge ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dostavljanje ponde usluge restorana i usluge ...

30.11.2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja Odluka ...

04.07.2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda

Preuzmi dokument: - Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
ministarstvo.finansija@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR 
Danko Jakšić
Telefon: +387 316 050
ministarstvo.finansija@vladausk.bak.ba
 
CENTRALA 
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.