Novosti


Premijer Ružnić i ministar Mahić razgovarali ...

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sa ministrom finansija Sanelom Mahićem ...

Javni poziv za dostavljanje ponuda

Preuzmi dokument: - Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog ...

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosni i Hercegovini ...

Vansudske nagodbe - Konačna lista imaoca ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je, Zaključkom broj: 03-017-5029/22 od 27.09.2022. ...

Konačna lista imaoca izvršnih sudskih odluka

Vlada Unsko-sanskog kantona je, Zaključkom broj : 03-017-4706/2022 od 17.06.2022.godine, ...

Konačna lista imaoca izvršnih sudskih odluka

Vlada Unsko-sanskog kantona je, Zaključkom broj : 03-017-4548/2022 od 24.05.2022.godine, ...

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

Konačna lista imaoca izvršnih sudskih odluka

U skladu sa Zaključkom Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4423/2022 od 05.05.2022.godine, ...

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Trogodišnji plan rada Ministarstva finansija ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva finansija Unsko-sanskog ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2024

Javni poziv za dostavljanje ponde usluge ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dostavljanje ponde usluge restorana i usluge ...

30.11.2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja Odluka ...

04.07.2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda

Preuzmi dokument: - Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 23.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 24°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 10 33
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 71 30
SO2: 5 2
NO2: 13 7

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakti

Ministarstvo finansija
Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
Tel. +387 (0) 37 316 050
Fax. +387 (0) 37 223 152
Email: ministarstvo.finansija@vladausk.ba
ID broj: 4263251370007

Ministar
Danko Jakšić
Tel. +387 (0) 37 316 072

Tehnički sekretar
Dženana Rekić
Tel. +387 (0) 37 316 071

Sekretar ministarstva
Alma Pehlić
Tel. +387 (0) 37 316 063

Pomoćnik ministra u sektoru za trezor
Enisa Midžić
Tel. +387 (0) 37 316 064

Pomoćnik ministra u sektoru za budžet
Zlatan Zirić
Tel. +387 (0) 37 316 079

Šef odsjeka za izvršenje budžeta
Aida Stojanović
Tel. +387 (0) 37 316 062

Šef odsjeka za računovodstvo i izvještavanje
Neira Đogić
Tel. +387 (0) 37 316 061

Šef odsjeka za centralizovani obračun plata
Arijana Veladžić
Tel. +387 (0) 37 316 077

Šef odsjeka za planiranje i izradu budžeta
Pamela Hrnjica
Tel. +387 (0) 37 316 080

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava