Datum:
Vrijeme: h
Temperatura: 0°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 0 0
pm10: 0 0
CO: 0
O3: 0 0
SO2: 0 0
NO2: 0 0
Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Novosti


Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

Otvoren ured njemačke firme „ON-GROUP“

U Bihaću je danas zvanično otvoren ured njemačke firme „ON-GROUP“, ...

Preliminarna rang lista podnosioca prijava ...

Preuzmi dokumente: Preliminarna rang lista odabranih podnosioca prijava po ...

...

Preuzmi dokument: Obavijest i javni poziv zainteresiranim prijevoznicima

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Prezentacija javnih poziva za 2022. godinu

Prezentacija javnih poziva za 2022. godinu

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije ...

Javni poziv: „Pokretanje vlastitog biznisa“

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

Javni poziv: Jačanje konkurentnosti subjekata ...

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

Javni poziv: Poticaj obrtima

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja male privrede za 2022. godinu Javni ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

21.04.2022

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije ...

20.04.2022

Javni poziv: „Pokretanje vlastitog biznisa“

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

20.04.2022

Javni poziv: Jačanje konkurentnosti subjekata ...

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

20.04.2022

Javni poziv: Poticaj obrtima

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja male privrede za 2022. godinu Javni ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

JAVNO - PRIVATNO 
partnerstvo USK

 

PROMO:

Zeleni kanton ||  ENG version


Vrata Bosne ||  ENG version


Odmor kakav zaslužujete /  ENG version


Kanton voda i rijeka ||  ENG version


Gata Ilidža ||  ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTRICA
Samra Mehić
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava