Bihac
Datum: 26.05.2022.
Vrijeme: 00h
Temperatura: 0°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 6 20
pm10: 20 20
CO: 18607 204
O3: 97 40
SO2: 5 2
NO2: 3 2
Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Novosti


Sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva ...

Premijer USK Mustafa Ružnić i ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu ...

Održana završna Javna rasprava održana

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Poizv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Poizv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno ...

Rješenje o okolišnoj dozvoli za operatora ...

Preuzmi dokument: Rješenje o okolišnoj dozvoli za operatora d.o.o. ...

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Ovim putem obavještavamo zainteresirana lica da Ministarstvo za građenje, ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

04.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

02.03.2022

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Preuzmi dokument: Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju magistralne ...

08.11.2021

Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za operatora ...

Preuzmi dokument: Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za operatora ...

29.10.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Euro ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Euro - Andi" doo Velika Kladuša ...

29.10.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora Sudo ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatera Sudo - Luka doo Velika Kladuša, objekat ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava