Bihac
Datum: 26.06.2022.
Vrijeme: 09h
Temperatura: 0°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 7 23
pm10: 13 13
CO: 21599 221
O3: 76 32
SO2: 6 2
NO2: 2 1
Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Novosti


Trogodišnji plan rada Ministarstva za pitanje ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva za pitanje boraca ...

Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, događajima ...

Trogodišnji plan rada Ministarstva za pitanje ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva za pitanje boraca ...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima ...

Preuzmi dokument: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima branilačkih ...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu ...

Na današnji dan preminuo je heroj odbrambeno-oslobodilačkog ...

Samir Jašaragić, ministar za pitanja boraca i RVI u Vladi Unsko-sanskog kantona ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita

Razgovor sa povratnicima o aktuelnoj situaciji ...

Delegacija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ...

Javni konkurs za prijem državnih službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno ...

Dodjela antidekubitus madraca za članove ...

Na poziv članova Udruženja RVI paraplegičara USK su Mustafa Ružnić, premijer ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.04.2022

Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, događajima ...

Javni pozivi i konkursi

01.04.2022

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima ...

Preuzmi dokument: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima branilačkih ...

31.03.2022

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu ...

29.12.2021

Javni konkurs za prijem državnih službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno ...

13.12.2021

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje redovne ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Ministarstvo za pitanje boraca i RVI
Ulica Vazduhoplovne grupe br.3
(zgrada „Doma pilota“)
borci@vladausk.ba
ID: 4263252770009

Ministar
Samir Jašaragić, magistar ekonomije
Telefon: +387 (0) 37 316-129
Fax: +387 (0) 37 316-131
Centrala tel. +387 (0) 37 316-050
borci@vladausk.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Fevzija Karabegović, dipl. pravnik
Telefon: +387 (0) 37 316 136
Fax; +387 (o) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA FINASIJSKO-RAČUNOVODSTVENE I INFORMACIONE POSLOVE
Stručni savjetnik Muhamed Memić, dipl.ecc
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Pomoćnik ministra Sebina Mašić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-134
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA OČUVANJE I PROMOCIJU VRIJEDNOSTI ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Pomoćnik ministra Dženan Akmadžić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

23.06.2022

.

Obavještenja iz ministarstava

23.06.2022

.