Bihac
Datum: 27.06.2022.
Vrijeme: 13h
Temperatura: 0°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 13 43
pm10: 41 41
CO: 32722 287
O3: 110 46
SO2: 6 2
NO2: 1 1
Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Novosti


Preporuka

.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih ...

Polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene ...

Polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene radnike sa završenom srednjom ...

Informacija, zaključak, naredbe i preporuke

Preuzmi dokumente: Informacija o epidemioloskoj situaciji 09.05.2022. Naredbe ...

Održan IV simpozijum medicinskih sestara ...

U Velikoj Kladuši danas je održan IV simpozijum medicinskih sestara i tehničara ...

Preporuka

.

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine  ("Službene ...

Trogodišnji plan Ministarstva zdravstva, ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan Ministarstva zdravstva, rada i socijalne ...

Polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene ...

Polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene radnike sa završenom srednjom ...

Posljednje sjednice i Odluke Vlade Unsko - sanskog kantona:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

23.06.2022

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih ...

12.04.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine  ("Službene ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

02.11.2021

Javni konkurs za prijem u radni odnos na ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti