15. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

19.04.2023 - 19:48 by Administrator

Danas je u Bihaću održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je donesena Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim borcima za period 01.04. do 31.12.2023. godine. Na prijedlog ministra za pitanja boraca i RVI Esada Bašagića, Vlada Kantona odlukom je utvrdila koeficijent  1 za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim borcima za period do 31.12.2023, sukladno Zakonu o dopunskim pravima branilaca. Sredstva za ovu namjenu su planirana u  utvrđena Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu u iznosu od 4.800.000 KM.

Iz resora ovog Ministarstva donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih grantova iz budžeta USK za 2023. godinu kojom je raspoređeno 1,5 milion KM za 16 projekata izgradnje, rekonstrukcije i uređenja spomen obilježja.
Vlada Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici, donijela je Odluku o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu. Uzimajući u obzir da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine još nije usvojila Odluku i Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu, te da enormna poskupljenja svih imputa u poljoprivrednoj proizvodnji otežavaju realizaciju proljetne sjetve i  uzrokuju nezavidan položaj poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona, u najvećem broju proizvođača mlijeka, te je s ciljem stvaranja uvjeta za realizaciju ove vrste novčanih podrški Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK  sačinilo Odluku kojom utvrđuje vrstu, osnovne kriterije i način ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu za sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka, nabavka goriva za proljetnu sjetvu 2023. godinu i reformsko djelovanje u cilju poboljšanja kvaliteta i prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji na području Unsko-sanskog kantona.

- Usvajanjem ove Odluke stvorili smo pretpostavke za realizaciju novčanih podrški za poljoprivredu na kantonalnom nivou a iznos koji će biti plasiran za poticaje je 5.320.000 KM, obrazložio je Adis Džanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Članovi Vlade USK prihvatili su i Program utroška sredstava za veterinarstvo za 2023. godinu u iznosu od 350 000 KM.

Na prijedlog  Sanela Mahića, ministra finansija Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici, dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u novčanom toku Budžeta Unsko-sanskog kantona za april-juni 2023. godine. Odlukom su odobreni rashodi i izdaci u novčanom toku Budžeta Unsko-sanskog kantona za april - juni 2023. godine u iznosu od 83.852.000,00 KM.

Vlada Kantona primila je na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2022. godinu koji je proslijeđen na razmatranje Skupštini USK. Kantonalni sud u Bihaću je 2022. godine donio Strateški plan za period 2022. - 2024. godina, a strateški cilj ovog suda je da održi rezultate postignute u prethodnom periodu, te da dodatno poboljša efikasnost i kvalitet u donošenju odluka u cilju pružanja pravne sigurnosti građanima  Unsko-sanskog kantona. Kolektivna norma ovog suda ostvarena u 2022. godini je 123,04% (2021. godine kolektivna norma bila je 115,27 %) a kvalitet sudskih odluka je 90,68 % , navedeno je u godišnjem izvještaju o radu.

Skupštini na razmatranje proslijeđeni su i godišnji izvještaji te programi rada za 2023. godinu zdravstvenih ustanova Dom zdravlja Bosanska Krupa i Dom zdravlja Ključ te Program rada JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava