243. sjednica Vlade USK

04.06.2021 - 15:54 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, kojom je, po ovlaštenju premijera,  predsjedavao Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova.

Članovi Vlade USK razmatrali su i prihvatili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Lječilište ,,Gata" Bihać za 2020. godinu i  Izvještaj o radu Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu.

Na prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojena je:  Odluka o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1. 708 570 KM;  Program utroška sredstava  za nabavku stalnih sredstava u obliku prava i studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja za 2021. godinu iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 326 189 KM;  Program utroška sredstava - transferi za izdavačku djelatnost u 2021. godini te Program utroška sredstava tekućeg granta za mlade i to 30% sredstava namijenjenih za implementaciju Strategije prema mladima i akcione planove u iznosu od 45 000 KM.
Usvojena je i Odluka o nabavci građevina za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. Godinu,  shodno odobrenim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 484.290 KM.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca i RVI  članovi Vlade USK dali su  saglasnost na Pravilnik o kriterijima, uslovima postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima boračkih kategorija,  Program utroška sredstava tekućih grantova drugim nivoima vlasti i fondovima te  Program utroška sredstava - tekući transferi pojedincima.

Pravilnikom o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima branilačkih kategorija utvrđeni su  kriteriji, uslovi i postupak za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima branilačkih kategorija.  Budžetom Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, za ovu namjenu, planirano je : za pomoć u liječenju i lijekovima boračkih kategorija, planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM,  za pomoć za školovanje socijalno ugroženih, planirana su sredstva u iznosu od 45.000 KM i za pomoć  socijalno ugroženim članovima  boračkih populacija sredstva u iznosu od 100.000 KM.

Program utroška sredstava tekućih grantova drugim nivoima vlasti i fondovima  odnosi se na sredstva planirana Budžetom  Ministarstva za pitanja boraca i RVI po obavezama sukladno odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u ukupnom iznosu od 1.114.000 KM a Program utroška sredstava tekući transferi pojedincima  planiran je u ukupnom iznosu od 945.000 KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca ...

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

03.06.2022

Javni poziv za Ruralni razvoj - subvencioniranje ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za Ruralni razvoj - subvencioniranje ruralnog ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

02.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ...