296. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

27.12.2021 - 21:48 by Administrator

U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je, između ostalog, donesena Odluka o unutrašnjoj raspodjeli sredstva u korist Ministarstva za pitanja boraca i RVI.
Na prijedlog Ministarstva finansija povećavana se sredstva za Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida za grantove pojedincima - egzistencijalna naknada po Zakonu o dopunskim pravima demobilisanih boraca. Sredstva u iznosu 390.000 KM su preraspoređena zbog nedovoljno planiranih sredstava. Na osnovu prikupljenih podataka od mjerodavnih institucija, Ministarstvo je planiralo sredstva i imalo procjenu da će ukupan broj korisnika ovog prava iznositi 1.200 demobilisanih boraca. Obzirom da se trenutno na obračunu kod ovog ministarstva nalazi 1.830 korisnika i da je prvi redovni obračun počeo 05/21.godine, te da se uz svaki redovan obračun isplaćuju i razlike iz predhodnog perioda ovom preraspodjelom osiguran je dio nedostajućih sredstava.
Po izvršenoj preraspodjeli sredstava, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas, donijela je i Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane naknade demobilisanim braniocima za period 01.11.2021 do 30.11.2021 godine.

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona prihvatili su Mišljenje Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša kojim se daje pozitivno mišljenje na Inicijativu zastupnika Asmira Ćufurovića za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Inicijativa zastupnika Asmira Ćufurovića odnosi se na izmjenu člana 107. stav 1. tačka f) Zakona o prostornom uređenju i građenju kojim je propisano da odobrenje za građenje nije potrebno, između ostalog,ni za postavljanje plastenika namijenjenih isključivo poljoprivrednoj proizvodnji bruto tlocrtne površine do 40 m² i visine vijenca do 4 m od nivoa okolnog tla i Inicijativom se traži da se naprijed navedena odredba izmijeni na način da se površina za koju se mora ishodovati odobrenje za gradenje bude za plastenike preko 400 m².

- Na Inicijativu poslanika Asmira Ćufurovića za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju dajemo pozitivno mišljenje, te ističemo da je Ministarstvo već izradilo Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, na koji smo dobili primjedbe gradova i općina Unsko-sanskog katona i očekujemo da će početkom 2022. godine biti upućen u skupštinsku proceduru, obrazložio je resorni ministar Adnan Alagić.

Također na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Vlada Unsko-sanskog kantona, na današnjoj sjednici, prihvatila je Mišljenje o odbijanju Inicijative Udruženja automat klubova za igre na sreću Cazin, za izmjene i usklađivanje Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona sa Ustavom F BiH.

Ustavom Federacije BiH komunalne djelatnosti nisu ostavljene u nadležnost Federacije BiH, već su kao takve iste u nadležnosti Kantona i na osnovu Zakona o principima jedinica lokalne samouprave F BiH u nadležnosti jedinica lokalne samouprave a presude Ustavnog suda F BiH na koje se poziva podnosilac inicijative, odnose se ocjenu ustavnosti odluka općinskih vijeća za visinu komunalne naknade za istaknutu firmu. Dakle, iste se ne odnose na Zakone o komunalnim djelatnostima, niti obavezu plaćanja komunalne naknade te ovo Ministarstvo mišljenja da se ne može udovoljiti predmetnoj Inicijativi za izmjenu i uskladivanje Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko sanskog kantona s obzirom da se ne radi o neusklađenosti ovog Zakona sa Ustavom Federacije BiH, te je Ministarstvo za građenje i prostorno uređenje predložilo Vladi da odbije ovu inicijativu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata