299. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

30.12.2021 - 19:22 by Administrator

Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas, razmatrali su: Zaključak o usvajanju revidiranih limita/ograničenja za Budžet Unsko sanskog kantona za 2022. godinu; Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu; Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu te Odluku o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.03.2022. godine.

Članovi Vlade USK utvrdili su Prijedlog budžeta Unsko - sanskog kantona za 2022. godinu, obradivača Ministarstva finansija i isti uputili Skupštini Unsko- sanskog kantona, na donošenje po hitnom postupku.

Budžet Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu je utvrđen u iznosu od 276 miliona konvertibilnih maraka.

- Ministarstvo finansija pripremilo je Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu i predlaže da Vlada Kantona isti utvrdi u formi prijedloga i zatraži od Skupštine da predmetni Budžet USK za 2022.godinu donesu po hitnom postupku. Za donošenje ovog Budžeta po hitnom postupku ukazala se neodložna potreba, a donošenje u redovnom postupku moglo bi da izazove štetne posljedice. Razlozi su slijedeći:

proritet treba dati zaštiti zdravlja stanovnika Unsko-sanskog kantona. U oblasti zdravstva pomoć kroz transfere Kantonalnoj bolnici i domovima zdravlja moguće je izvršiti samo nakon usvajanja Budžeta, a čime bi se dijelom riješili nagomilani problemi zdravstvenih ustanova. Također, bez usvajanja Budžeta Unsko-sanskog kantona nije moguće doznačiti sredstva za adaptaciju i izgradnju Doma zdravlja Bihać, što je čini prioritet za građane Grada Bihaća. Dalje, sigurnosna situacija, prouzrokovana migranatskom krizom, traži provođenje procedure za opremanje policije, što predstavlja aktivnosti, koje nisu moguće bez donošenja Budžeta kao i osiguranje provedbe Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. U oblasti poljoprivrede neophodno je izvršiti sanaciju ranije nastale štete, kako bi se osigurale pravovremene pripreme za proljetnu sjetvu. U oblasti turizma neophodne su radnje koje će omogućiti pripremu za uspješnu turističku sezonu, obrazloženo je iz Ministarstva finansija Vlade USK.

U budžetu USK za narednu godinu, između ostalog, povećana su sredstva za poticanje privrede i poljoprivrede, u resoru zdravstva prioritet je dat u planiranju sredstava za izgradnju Doma zdravlja u Bihaću, značajna sredstva za potrebe Kantonalne bolnice i Lječilišta Gata. U oblasti obrazovanja došlo je do povećanja sredstava za standard rada, infrastrukturu i digitalizaciju. U resorima unutrašnjih poslova i pravosuđa planirana su sredstva za izgradnju i obnovu objekata. Prvi put su u budžetu planirana i sredstva za isplate po sudskim izvršenjima u iznosu od 10 miliona KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata