3. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

21.03.2023 - 14:57 by Administrator

Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, utvrdili su i uputili Skupštini na razmatranje, prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK utvrdio je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12. 2023.godine u kojem su  prihodi procijenjeni na 130.337.528,33 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona razriješila je privremeni Nadzorni odbor JU Direkcija regionalnih cesta USK, Bihać te imenovala privremeni NO na period najduže od šest mjeci. 

Za vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na 3. sjednici Vlade USK, imenovana je Mirza Tatarević, dipl.pravnik iz Bihaća, do okončanja postupka konačnog imenovanja  direktora, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, a najduže na period od tri mjeseca.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

22.12.2023

Javni poziv za prodaju motornih vozila putem ...

Preuzmi dokuement: Javni poziv za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja ...

30.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

20.11.2023

Javni poziv za sticanje statusa realizatora ...

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija ...

15.11.2023

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Javne Nabavke

01.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.