30. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

14.03.2024 - 15:55 by Administrator

Na 30. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prihvaćena je Informacija o planiranim sjetvenim površinama u proljetnoj sjetvi na području Unsko sanskog kantona za 2024. godinu

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mehmed Ćenanović kazao je da će ove godine području USK biti zasijano 26.000 hektara, ukazuju podaci općinskih i gradskih službi u proljetnoj sjetvi. Ukupno u proljetnoj i jesenjoj sjetvi biće zasijano 40.000 hektara a neobrađeno će ostati 65. 000 hektara zemlje.

Ministar Ćenanović je ukazao da se u planiranje razvoja poljoprivredne proizvodnje treba uključiti privreda odnosno prehrambeni sektor, koji treba paralelno sa poljoprivredom jačati i na taj način omogućiti otkup poljoprivrednih proizvoda a dobar primjer je proizvodnja mlijeka, koja se razvila i opstala zahvaljujući mljekarskoj industriji. U cilju osiguravanja sigurnosti opskrbe hranom stanovništva Unsko-sanskog kantona potrebno je poduzeti niz aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju stanja agrara, navedeno je u preporuci.

Vlada USK, na današnjoj sjednici, primila je na znanje Informaciju o stanju sigurnosti od vršnjačkog nasilja u školama na području USK za 2023.godinu te Informaciju o stanju nasilja u porodici na području USK za 2023.godinu i proslijedila ih Skupštini Kantona na razmatranje.

Prema podacima MUP-a USK na području Unsko-sanskog kantona u prošloj godini evidentirano je ukupno 154 krivična djela nasilja u porodici, što je manje za 3 u odnosu na 2022. godinu, a preporuka je da se educira i stručno osposobi za rad po problematici nasilja u porodici veći broj policijskih službenika i da se intenzivnije radi na primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i dosljednoj primjeni Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera.

U 2023.godini na području USK stanje vršnjačkog nasilja, u odnosu na 2022.godinu, karakteriše povećanje ukupnog broja slučajeva vršnjačkog nasilja, broja počinilaca i broja žrtava. Organizacione jedinice Uprave policije u 2023.godini evidentirale su ukupno 97 slučaja vršnjačkog nasilja, što je za 52 više u odnosu na 2022.godinu. Ukupno je evidentirano 118 počinilaca vršnjačkog nasilja, što je više za 62 u odnosu na 2022.godinu i 85 žrtava vršnjačkog nasilja što je više za 45 .

Slučajevi vršnjačkog nasilja evidentirani su na području svih gradova i općina na području USK navodi se u informaciji MUP-a USK te preporučuje da se u kontinuitetu vrše edukacije policijskih službenika, roditelja, prosvjetnih radnika i djece o vršnjačkom nasilju i inenziviraju aktivnosti preventivnog karaktera, a u cilju daljnjeg jačanja sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja.

Vlada Kantona dala je saglasnost na Odluku privremenog Upravnog odbora JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona" Bihać, kojom je Sanel Zulić imenovan za direktora JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona" Bihać na mandatni period u trajanju od četiri godine.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

22.12.2023

Javni poziv za prodaju motornih vozila putem ...

Preuzmi dokuement: Javni poziv za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja ...

30.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

20.11.2023

Javni poziv za sticanje statusa realizatora ...

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija ...

15.11.2023

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Javne Nabavke

01.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.