327. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

26.04.2022 - 12:03 by Administrator

Na danas održanoj sjednici članovi Vlade Unsko - sanskog kantona prihvatili  su izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za preiod 01.01.-31.03.2022. godine, obrađivača Ministarstva finansija.

O korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuju Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija i Premijer Kantona, a na osnovu kriterija za korištenje tekuće rezerve utvrđene Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu planirana je tekuća budžetska rezerva u iznosu od 200.000 KM. U izvještajnom periodu 01.01.- 31.03.2022. godine je odobreno korištenje tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 113.400 KM, većinom po zahtjevima za pomoć u liječenju.

Između ostalog, Vlada USK razmatrala je i uputila u skupštinsku proceduru Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu i I.zvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać za 2021. godinu.

Na prijedlog  Murisa Halkića, ministra zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni odluke o transferu za Kantonalnu bolnicu u Bihaću. Izmjene i dopune se odnose na svrhu programa i iznos sredstava, tako da umjesto 1,193 000 KM finansijske pomoći za generalni remont, servisiranje i nadogradnju postojećeg MRI aparata bit će doznačeno dodatnih 638 050 KM za nabavku novog MRI aparata.  Razlog ovoj izmjeni je mišljenje o dugoročnijem i isplativijem rješenju problema vezanog za funkcionisanje MRI aparata, a koje zastupa Upravni odbor Kantonalne bolnice u Bihaću.

Iz resora socijalne politike potvrđena je podrška Vlade USK Udruženju "Žene sa Une" u sufinansiranju rada Sigurne kuće. Grant u iznosu od 50 000 KM namijenjen je sufinansiraju troškova smještaja žrtava porodičnog nasilja u Sigurnu kuću.

Danas je usvojen i Pravilnik o postupcima u provođenju Programa poticaja razvoja male privrede za 2022. godinu i Programa poticaja razvoja turizma za 2022. Vlada Unsko-sanskog kantona prethodno je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela Program programa poticaja razvoja male privrede za 2022. godinu i Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu nakon čega su objavljeni javni pozivi za prikupljanje projekata. Kako bi se osiguralo efikasno i transparentno postupanje i rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ovaj Pravilnik definiše postupke u provođenju programa poticaja. 

Za programe poticaja razvoja male privrede i turizma, u budžetu Ministarstva privrede, planirano je 6 miliona KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

14.04.2022

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument:  Word format:  Javni poziv za dodjelu sredstava ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...