34. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

21.03.2024 - 13:05 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas, u Bihaću razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu Ureda za borbu protiv korupcije i Informaciju o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, obrađivača Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona.

Ured za borbu protiv korupcije je uspostavljen u formalno pravnom i tehničkom smislu ali još uvijek nije kapacitiran.

Adela Tabaković, sekretar Ureda naglašava da su stvoreni svi preduslovi za unošenje podataka u Registar imovine, međutim Ured se prvo mora kapacitirati, odnosno zaposliti osoblje koja će raditi na provođenju Zakona.

Kako je odredbama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu propisano prijavljivanje imovine poslije završetka dužnosti, mandata ili razrješenja, nosilac javne funkcije odnosno rukovodeći državni službenik i druga lica su ubuduće obavezana da podnesu prijavu imovine najkasnije 30 dana nakon završetka javne funkcije po bilo kom osnovu, postavljenja na drugo radno mjesto ili prestanka radnog odnosa, uz izjavu da nisu pokrenute nikakve aktivnosti sticanja imovine po bilo kojem osnovu.

Vlada USK, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost na tekst Izjave o nepokretanju aktivnosti sticanja imovine po završetku javne funkcije, mandata po bilo kojem osnovu, odnosno postavljenja na drugo radno mjesto ili prestanka radnog odnosa, a koju će nosioci javnih funkcija biti obavezni podnijeti Uredu za borbu protiv korupcije.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona, na današnjoj sjednici, donijela je odluke o usvajanju programa utroška sredstava grantova za: civilne žrtve rata iz Budžeta za 2024. godinu; za smještaj u ustanove socijalne zaštite; isplate naknada za hraniteljstvo; za naknade stalne novčane pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe; za isplatu naknada za čekanje na zaposlenje te naknada za pomoć i njegu druge osobe .

Usvojen je i program za isplatu sredstava za novčane naknade porodiljama koje su u radnom odnosu i porodiljama koje nisu u radnom odnosu. Novčane naknade porodiljama na području USK, su u ovoj godini, povećane na iznos od 500 KM te je Vlada USK, u Budžetu za 2024. godinu za ovaj program pomoći planirala iznos od 8,4 miliona KM.

Na 34. sjednici Vlade USK usvojen je zbirni izvještaj o procjeni šteta od prirodnih nesreča na području Unsko-sanskog kantona u 2023. godini, Kantonalne komisije za procjenu šteta te je data saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava namijenjenih za potrebe vatrogastva u toku 2024. godine na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

22.12.2023

Javni poziv za prodaju motornih vozila putem ...

Preuzmi dokuement: Javni poziv za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja ...

30.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

20.11.2023

Javni poziv za sticanje statusa realizatora ...

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija ...

15.11.2023

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Javne Nabavke

01.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.