36. sjednica Vlade USK

14.07.2023 - 13:58 by Administrator

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrali su i prihvatili Mišljenje o Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Skupština Unsko-sanskog kantona je aktom od 4.7.2023. godine zatražila od Vlade Unsko-sanskog kantona Mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju, podnesenog od zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona Nijaza Kadirića.

Resorno Ministarstvo je dalo uvjetno pozitivno mišljenje s obzirom da se predložene izmjene odnose na pitanja aktivne legitimacije za sklapanje ugovora o zakupu šume i šumskog zemljišta i ugovora o pravu služnosti šume i šumskog zemljišta a ovo Ministarstvo dokaze o pravu građenja cijeni kao valjane samo uz strogo poštivanje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH.

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas, prihvatila je Mišljenje Poljoprivrednog zavoda i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na inicijativu o formiranju robnih rezervi Unsko-sanskog kantona.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dijeli Mišljenje Poljoprivrednog zavoda o Inicijativi za formiranje robnih rezervi Unsko-sanskog kantona, podnosioca Nijaza Kadirića, zastupnika u Skupštini Kantona, smatrajući da je potreban sistemski pristup pitanju robnih rezervi, kako na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, tako i na području Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona zadužila je Radnu grupu formiranu u cilju efikasnije pripreme za provođenje planova oko izrade i realizacije programa Robnih rezervi na području USK, da hitno dostavi informaciju o poduzetim aktivnostima sa prijedlogom mjera za uspostavu robnih rezervi na području ovog Kantona.

Prihvaćen je prijedlog Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu za budžetsku 2023.godinu i Model sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou te je ovlašten ministar pravosuđa i uprave Dragan Polimanac da potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obavezama sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava