37. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

28.03.2024 - 12:33 by Administrator

U Bihaću je danas održana 37. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade primili su na znanje i proslijedili Skupštini Kantona Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2023.godinu te Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu.

Na prijedlog Almira Tutića, ministra za pitanja boraca i RVI, Vlada USK, na današnjoj sjednici, donijela je Odluku o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim braniocima za 2024. godinu.

Vlada Kantona ovom Odlukom je utvrdila povećani koeficijent od 1,4 za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim braniocima za 2024. godinu, sukladno Zakonu o dopunskim pravima branilaca. Sukladno povećanju koeficijenta za obračun sredstva za ovu namjenu su planirana Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu u povećanom iznosu od 5. 600. 000 KM.

Iz resora socijalne politike Vlada USK usvojila je program utroška sredstava granta za potporu demografskog razvoja u iznosu od 140.000 KM, namijenjenih za isplatu naknade porodicama za treće i svako naredno rođeno dijete.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojen je program utroška sredstava za smještaj studenata u studentske domove u 2024. godini u iznosu od 300. 000 KM, te program utroška za grantove učenicima i studentima u 2024. godinu.

- Iznos od 85. 000 KM, po ovom programu, namijenjen je za jednokratne pomoći u školovanju, nagrade uspješnim učenicima i studentima i sufinansiranje troškova projekata, kaže ministar Denis Osmankić.

Članovi Vlade razmatrali su, na 37. sjednici, periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko - sanskog kantona za period 01.01.-31. 12. 2023.godine te Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2023. godinu.

Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova prezentovao je Informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području USK za 2023.godinu te ukazao da podaci Uprave policije MUP-a USK pokazuju da je maloljetnička delikvencija u 2023. godini bila u porastu, te da ova problematika zahtijeva posebnu pažnju i preventivan rad.

Podaci MUP-a USK ukazuju da je povećan i broj prekršajnih naloga izdatih roditeljima/starateljima maloljetnika. Zbog prekršaja počinjenih od maloljetnika ili propuštanja dužnog staranja o djeci i maloljetnicima, roditeljima/starateljima je izdato 46 prekršajnih naloga u 2023. godini što je za 38 više nego u 2022. godini.

Vlada USK dala je saglasnost na prijedlog Sporazuma o visini osnovice za obračun plaće policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova te je ovlašten ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija da potpiše Sporazum.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

22.12.2023

Javni poziv za prodaju motornih vozila putem ...

Preuzmi dokuement: Javni poziv za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja ...

30.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

20.11.2023

Javni poziv za sticanje statusa realizatora ...

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija ...

15.11.2023

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Javne Nabavke

01.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.