375. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

18.11.2022 - 13:36 by Administrator

Na 375. sjednici Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je i proslijedila u skupštinsku proceduru, Prijedlog Zakona o socijalnom stanovanju Unsko-sanskog kantona, obradivača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike prethodno je provelo javnu raspravu po općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona, na Nacrt Zakona te po okončanju javnih rasprava Radna grupu za izradu Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Unsko- sanskog kantona pristupila je analizi dostavljenih i iznijetih primjedbi i prijedloga. Ovim Zakonom uređuje se sistem socijalnog stanovanja, načela, korisnici prava, poslovi i nositelji realizacije, uvjeti za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja, postupak i način dodjele, zakup stana, način upravljanja i raspolaganja stambenim jedinicama, prestanak ugovora o zakupu stana, način osiguranja i korištenja sredstava i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje u Unsko-sanskom kantonu.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Vlada Unsko-sanskog kantona, na 375. sjednici dala je saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekata: izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta Farme Vejinac- Hušići, izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta Redak - Tabačko selo i izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta Škola T. ÄŒelinja - Redak u Mjesnoj zajednici Todorovo, Općina Velika Kladuša.

ÄŒlanovi Vlade USK podržali su prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za povećanje iznosa sredstava granta za sport. Dodatna sredstva u iznosu od 81 000 KM bit će doznačena Sportskom savezu USK za finansiranje aktivnosti i funkcionisanje sportskih klubova.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o sufinansiranju Osnovne škole u sastavu Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II Bihać- škola za Europu za školsku 2022/23. godinu, u dijelu troškova koji se odnose na plaće i tople obroke zaposlenika iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike usvojeni su programi utroška grantova neprofitnim organizacijama i to: grant za projekte kantonalnih udruženja osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 38.676 KM, grant za Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma "Behar" u iznosu od 7000 KM te 20 000 KM za pomoć u radu javnih kuhinja organizacije Merhamet i Centra Fenix. Podržan je i program podrške radu centra za razvoj inkluzivnih praksi, za JU Osnovna škola Harmani II Bihać u iznosu od 5.000 KM.

Vlada USK prihvatila je Informaciju u vezi aktivnosti Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona za period 2022. - 2025. godine.
Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana za period 2022. - 2025. održao je konstituirajuću sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrana izrada plana prikupljanja, dostavljanja i razmjene neophodnih informacija za praćenje implementacije, izvještavanje i evaluaciju Gender akcionog plana. U skladu sa ciljevima GAP-a planirane su aktivnosti u čijoj realizaciji značajnu ulogu imaju organizacije civilnog društva kao i JU Služba za zapošljavanje USK u oblasti za utvrđivanje stanja ravnopravnosti u zapošljavanju i pristupu ekonomskim resursima a značajne oblasti koje se prate prema GAP-u oslanjanju se na resor Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike ali isto tako i na rad organizacija civilnog društva, a to su socijalna zaštita i zdravlje i sprječavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, uključujući nasilje u porodici kao i trgovinu ljudima, posebno u dijelu koji se odnosi na zbrinjavanje žrtava u socijalne ustanove i njihovo osnaživanje, navodi se u informaciji ovog tijela.

375. sjednicu Vlade Unsko-sanskog kantona simbolično je otvorio Arslan Omanović, koji je, u sklopu aktivnosti kojima UNICEF u BiH obilježava Međunarodni dan djeteta, danas simbolično preuzeo ulogu premijera Unsko-sanskog kantona. U ime djece Unsko-sanskog kantona Arslan je svim predstavnicima vlasti uputio poruku da odrasli moraju slušati glas i uvažavati mišljenje djece u pitanjima koja su bitna njihovoj generaciji, i sada i u vremenima koja dolaze.

Premijer USK Mustafa Ružnić sa mladim kolegom Omanovićem, ukazao je da svaki pojedinac treba dati doprinos što potpunijem ostvarivanju prava djece.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...