379. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

07.12.2022 - 19:50 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na 379. sjednici, održanoj danas  u Bihaću, prihvatila je Izvještaj o provedenim aktivnostima radne grupe za analizu i podršku u unapređenju trogodišnjih i godišnjih planova rada kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija te Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona.

Zadatak ove radne grupe bio je da izvrši analizu trogodišnjih planova rada za period 2023.- 2025. godina i godišnjih planova rada za 2022. godinu za kantonalne organe uprave i kantonalne upravne organizacije te Urede Vlade Unsko-sanskog kantona, utvrdi stepen implementacije Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH u izradi godišnjih planova rada za 2022. godinu, provjeri zastupljenost Strategije razvoja USK 2021.- 2027. godina u godišnjim planovima rada za 2022. godinu te pruži podršku institucijama u unaprjeđenju trogodišnjih planova rada za period 2023.-2025. godina i pripremi novih godišnjih planova rada za 2023. godinu u skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH.

Analizom je utvrđeni da je u godišnjem planu rada Vlade USK za 2022. godinu zastupljeno 88% mjera iz Strategije razvoja USK 2021-2027. Za implementaciju strateških mjera, uvrštenih u godišnji program rada Vlade USK u 2022. planirano je ukupno 37,5 miliona KM budžetskih sredstava od strane 6 od ukupno 9 ministarstava. U nacrtima godišnjih planova rada kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, te Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu zastupljeno je 91% mjera iz Strategije razvoja USK 2021. - 2027. Zastupljenost strateških mjera u programima ministarstava je na zadovoljavajućem nivou, naročito ako se uzme u oobzir da se radi o prvoj godini implementacije strategije i primjene Uredbe u godišnjem planiranju, ocijenjeno je.

Ukupan iznos sredstava za strateške mjere za 2022. godinu, ali i većina sredstava za 2023. godinu planiran je isključivo iz budžeta, dok su ostali izvori finansiranja ostali nedovoljno iskorišteni te je u narednom periodu potrebno raditi na jačanju kapaciteta ministarstava i za povlačenje sredstava koja su dostupna za projekte javnim institucijama od strane međunarodnih organizacija i EU fondova, preporuka je ove radne grupe.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona imenovala je radnu grupu za usklađivanje nacrta Strategije za borbu protiv korupcije sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera pojedincima-dženaze/sahrane i egzistencijalna naknada po Zakonu o dopunskim pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama je povećan iznos sredstava potrebnih za isplatu novčane naknade demobilisanim borcima sa 4 miliona KM na 4.312.000 KM.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

22.12.2023

Javni poziv za prodaju motornih vozila putem ...

Preuzmi dokuement: Javni poziv za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja ...

30.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

20.11.2023

Javni poziv za sticanje statusa realizatora ...

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija ...

15.11.2023

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Javne Nabavke

01.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.