397. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

09.02.2023 - 23:01 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas u Bihaću razmatrala je i prihvatila Izvještaj o razvoju Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu. Izvještaj o razvoju je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata kao i napredak u ostvarenju strateških ciljeva iz strateških dokumenata.

Strategija razvoja Unsko- sanskog kantona za period 2021.- 2027. godina predstavlja ključni strateško-planski dokument Unsko-sanskog kantona, koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj kantona te predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za praćenje napretka te potiče na saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Proces implementacije Strategije i stepen dostignutog razvoja prati se kroz godišnji Izvještaj o razvoju koji, također, predstavlja implementacioni dokument kojim se sagledavaju opći razvojni trendovi kao i napredak u ostvarenju strateških ciljeva iz strateških dokumenata u Unsko-sanskom kantonu, a izrađuje ga Ured Vlade - Odjeljenje za evropske integracije i razvoj.
Izvještaj o razvoju za 2021. godinu pripremljen je u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH te Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u FBiH i sadrži pregled provedbe Strategije USK za 2021. godinu po definisanim strateškim ciljevima, a strategijom USK definirani strateški ciljevi su:
izgrađeni privredni kapaciteti uz održivo korištenje prirodnih resursa; unaprijeđen razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektora te održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima. Dokument će biti dostavljen Skupštini USK radi informiranja te će biti dostupan i na službenoj web stranici Vlade USK.
Vlada Kantona prihvatila je i uputila Skupštini USK na razmatranje i Program rada ZU Dom zdravlja Bihać za 2023. godinu sa finansijskim planom; Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2023. godinu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša i Program rada za 2023. godinu i finansijski plan za 2023. godinu ZU Lječilište „Gata" Bihać te programe rada sa finansijskim planom ZU Gradska apoteka Cazin za 2023. godinu i ZU Gradska apoteka Ključ za 2023. godinu. Dom zdravlja u Bihaću je u tekuću godinu morao prenijeti operativni cilj izgradnje novog objekta DZ, a otežavajuće okolnosti koje prolongiraju proces izgradnje menadžment ustanove pokušava riješiti uz pomoć resornog Ministarstva i Gradske uprave Bihać, kaže ministar zdravstva Muris Halkić.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, Vlada Unsko-sanskog kantona, na današnjoj sjednici, donijela je Odluku o usvajanju kvartalnih izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja ZU Kantonalna bolnica,,Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać za 2022.godinu.

Vlada USK, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, u 2022. godini, na 377. sjednici je donijela odluke o odobravanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Kantonalne bolnice " Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać i Opće bolnice, Sanski Most te odluke o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Kantonalne bolnice u Bihaću i Opće bolnice u Sanskom Mostu. Postupak finansijske konsolidacije i restrukturiranja u Kantonalnoj bolnici Bihać i Općoj bolnici Sanski Most, obavlja se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i usvojenim programima finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u periodu od 2022 - 2027.godine. Vlada Federacije BiH usvojila je prethodno Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova u 2022.godini u ukupnom iznosu od 75.000.000 KM (za prvu fiskalnu godinu) i utvrdila pojedinačne iznose novčanih sredstava koji pripadaju pojedinim zdravstvnim ustanovama u Federaciji BiH. Kantonalnoj bolnici, po ovom osnovu, pripada 18 miliona KM, odnosno 6 miliona KM za 2022. fiskalnu godinu a odlukama Vlade USK je precizirano da će Kanton, kao osnivač, provesti sanaciju i u roku od pet godina pokriti akumulirani gubitak Kantonalne bolnice u ukupnom iznosu od 15.969.476,29 KM te će za potrebe specijalizacija i subspecijalizacija i stručno usavršavanje kadra, obezbijediti, za period utvrđen Programom, ukupno 5.000.000 KM.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava