399. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

23.02.2023 - 00:46 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na 399. sjednici, održanoj danas u Bihaću, usvojila je Smjernice za trogodišnje planiranje rada Unsko-sanskog kantona za period
2024.-2026. godine.

Smjernice za trogodišnje planiranje rada za period 2024.-2026. godina predstavljaju osnovu za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine, kako bi se na adekvatan način uključili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom kantonalnog premijera i drugim relevantnim dokumentima. Smjernice za trogodišnje planiranje rada za period 2024.-2026. imaju za cilj da potenciraju ključne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom planskom ciklusu, a koje imaju sinergijski efekat za više oblasti društveno-ekonomskog života Kantona. Pored toga što predstavljaju usmjerenje za budući rad organa uprave, Smjernice za trogodišnje planiranje rada za period 2024.-2026. godine služe i ostalim zainteresovanim stranama kao podloga za planiranje i implementaciju konkretnih projekata i aktivnosti u trogodišnjem periodu.

Na današnjoj sjednici Vlada USK razmotrila je i Informaciju o aktivnostima na izradi Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona za period 2024-2026. godina čiji je nosilac Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Sanje Mujakić, ministarice pravosuđa i uprave članovi Vlade Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas, u Bihaću primili su na znanje Informaciju o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona u 2022. godini, te Informaciju uputili Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Sukladno Krivičnom zakonu FBiH rad za opće dobro na slobodi predstavlja alternativnu sankciju kojom sud može, kad odmjeri i izrekne kaznu zatvora u trajanju do jedne godine istovremeno, uz pristanak optuženog istu zamjeniti radom za opće dobro na slobodi uz kumulativno ispunjenje zakonom predviđenih uvjeta. Alternativna sankcija rad za opće dobro na slobodi može se izreći u trajanju od najmanje deset do najviše devedeset radnih dana.U postupku izvršenja rada za opće dobro na slobodi učestvuju Ministarstvo pravosuđa i uprave (putem državnih službenika ovlaštenih da obavljaju taj posao) te poslodavci (putem educiranih povjerenika) koji obavljaju humanitarnu, ekološku ili komunalnu odnosno drugu djelatnost od koristi za društvenu zajednicu. Tokom 2022. godine Ministarstvo pravosuda i uprave od sudova sa područja Unsko- sanskog kantona zaprimilo je ukupno 52 presude. Od tog broja je 23 uspješno izvršenih, za 9 osuđenih lica je upućen prijedlog za izvršenje kazne zatvora, u toku je izvršenje 4 presude, a za 16 presuda se vrše pripremne radnje za otpočinjanje izvršenja rada za opće dobro na slobodi. Na Unsko-sanskom kantonu ova sankcija ima frekventnu primjenu, što je omogućeno donošenjem podzakonskih propisa koji reguliraju način izvršenja rada za opće dobro na slobodi, te je dobro prihvaćena u gotovo svim pravosudnim organima. Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona ima zaključenih ukupno 18 ugovora sa poslodavcima kod kojih se izvršava rad za opće dobro na slobodi, te obučene 82 osobe koje mogu biti imenovane za povjerenika.

Iz resora zdravstva razmatran je Program rada sa finansijskim planom ZU Doma zdravlja Bužim za 2023.godinu te usvojen kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu za 2022.godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava