50. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

13.06.2024 - 15:00 by Administrator

Između ostalog, na 50. sjednici, članovi Vlade USK, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, dali su saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko- sanskog kantona te na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Unsko- sanskog kantona.

Iz resora Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada USK donijela je danas Odluku o načinu i kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2024. godinu te Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih za 2024. godinu.

Ovom Odlukom propisuju se sredstva, uvjeti, kriteriji bodovanja, postupak podnošenja prijave i utvrđivanja rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih i postupak dodjele sredstava.

Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planiraju se u okviru budžeta Ministarstva za građenje, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Resorni ministar Almir Imširović istaknuo je da je ove godine budžetom planirani iznos za ovu namjenu udvostručen te će kandidati koji se prijave i ispune kriterije za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja dobitu iznos od po 8.000 KM.

Armin Kardašević, ministar privrede predložio je Program utroška sredstava za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondove namijenjen za poslovne zone u gradovima i općinama USK, po projektima pristiglim na javni poziv. Vlada Kantona dala je i saglasnost na tekst ugovora o dodjeli sredstava drugim niovima vlasti i fondovima za ovu namjenu. Program poticaja uspostavljanja i izgradnje poslovnih zona u gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu, koji je prethodno usvojen, strateški je program Vlade USK, a kroz budžet Ministarstva privrede, planiran je iznos od milion KM, koji će biti raspoređeni za projekte s kojima su gradovi i općine aplicirali na javni poziv raspisan od Ministarstva privrede.

- Ovaj Program ima za cilj uspostavljanje novih poslovnih zona, kao i izgradnju nove i unaprjeđenje postojeće infrastrukture u poslovnim zonama na području jedinica lokalne samouprave Unsko-sanskog kantona, kao preduslov za ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou i implementacije aktivnosti koje doprinose realizaciji mjera predvidenih Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona, ističe Kardašević.

Na prijedlog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmankića, na današnjoj sjednici Vlada USK donijela je Odluku o utvrɗivanju broja i strukture studenata koji se upisuju u prvu godinu I, II i III ciklusa studija za akademsku 2024/2025. godinu na fakultete Univerziteta u Bihaću.

Na prijedlog Ministarstva finansija na današnjoj sjednici utvrđen je i iznos naknade za regres za budžetske korisnike a koji će biti isplaćen u ovom mjesecu, najavio je ministar finansija u Vladi USK Danko Jakšić.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

12.07.2024

Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva ...

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 


Bihac
Datum: 23.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 24°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 10 33
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 71 30
SO2: 5 2
NO2: 13 7

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava