52. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

19.06.2024 - 22:43 by Administrator

Na sjednici, održanoj danas u Bihaću, Vlada Unsko- sanskog kantona na sjednici donijela je Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz budžeta Ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima - namjenska sredstva koncesije.

Finansijska sredstva za implementaciju ove Odluke su povećana i iznose 700 000,00 KM a namijenjena su za projekte gradova i općina USK.

- Cilj je pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave Kantona za finansiranje/sufinansiranje projekta od značaja za jedinice lokalne samouprave za : izradu projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture, izgradnju puteva, mostova, zaštitnih i potpornih zidova, sanaciju klizišta na putnim pravcima i putnom pojasu, izrada projektne dokumentacije za sanaciju devastiranih prostora i klizišta usljed vremenskih nepogoda, saniranje posljedica vremenskih nepogoda po izrađenoj projektnoj dokumentaciji i otklanjanje štetnih posljedica eksploatacije prirodnih resursa, prirodnih nepogoda i katastrofa, naveo je ministar privrede Armin Kardašević.

Almir Imširović, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline predložio je Odluku o subvencioniranju dijela zakupnine stana ili kuće mladima za 2024. godinu, a koja je dio demografskih mjera Vlade USK usmjerenih na pozitivan efekt smanjenja iseljevanja mladih ljudi.

- Ovom odlukom utvrđeni su uvjeti, kriteriji bodovanja, raspisivanje javnog poziva, postupak podnošenja zahtjeva i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje dijela zakupnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici i postupak dodjele sredstava. Sredstva za subvencioniranje dijela zakupnine stana ili kuće planirana su u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu, u okviru Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša a Ministarstvo će, na ime subvencioniranja dijela zakupnine stana ili kuće mladima, po redoslijedu sa konačne rang liste, subvencionirati iznos zakupnine od 400 KM, mjesečno za period od 12 mjeseci, kaže ministar Almir Imširović.

Iz resora Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je i Odluku o načinu i kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava iz oblasti premjera i katastra za 2024. godinu.

Sredstva u ukupnom iznosu od 450 000 KM, dodjeljivaće se gradovima i općinama Unsko- sanskog kantona za projekte iz oblasti premjera i katastra koji se odnose na: vršenje premjera,
izradu karata, uspostavljanje katastra nekretnina i drugih katastara a osnovni princip pri utvrđivanju visine sredstava koja će se dodjeljivati gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona jeste kvalitet i opravdanost projektnog prijedloga.

Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je na današnjoj sjednici Pedagoške standarde i normative za osnovno obrazovanje.

- Pedagoškim standardima i normativima su utvrđeni pedagoški i materijalni uvjeti za rad osnovnih škola na području Unsko- sanskog kantona Standardima se svim učenicima i nastavnicima osigurava ista polazna osnova za stvaralački razvoj sposobnosti učenika, što s drugim relevantnim aktima služi kao osnova za utvrđivanje ekonomske cijene odgojno- obrazovnog rada. Prilikom izrade Standarda naglasak je stavljen na elemente naučne spoznaje, potrebe učenika i društveno opredjeljenje, pri čemu osnovno obrazovanje čini temelj cjelokupnog savremenog odgojno-obrazovnog sistema koji ima za cilj ostvarivanje učeničkih potignuća i ukupne dobrobiti učenika. S reformom cjelokupnog odgojno- obrazovnog sistema i intencijom približavanja i usklađivanja s evropskim i svjetskim odgojno- obrazovnim tokovima doprinijet će se uključivanju odgojno-obrazovnih ustanova osnovnog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona u evropski edukacijski prostor te predstavljaju odgovor na potrebe učenika, daju rezultate i pružaju smjernice za daljnje obrazovanje i samoobrazovanje. Namjera je da se osavremeni i potakne nastavni proces u cjelini, obrazložio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić te istaknuo da su u izradi Pedagoških standarda učestvovali predstavnici Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja koji je dao pozitivno mišljenje.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta danas je usvojen i Program utroška sredstava za izdavačku djelatnost. U 2024. godini planiran je iznos od 30.000 KM za sufinansiranje troškova štampanja književnih i naučnih djela na osnovu zahtjeva izdavača/ autora.

Također, odlukama je Vlada Kantona utvrdila kriterije uslove i postupak dodjele sredstava: granta za informisanje, granta za mlade i granta za kulturu, odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu. Putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona sredstva ovih grantova, planiranih u iznosu po 200 000 KM, će se dodjeljivati za realizaciju projekata po javnom pozivu.

Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, utvrdila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2025. - 2027. godina. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko- sanskog kantona definišu budžetski okvir za srednjoročni period (2025. - 2027.) godine i sadrže strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike kantona, osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije BiH i Unsko-sanskog kantona, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike kantona i procjene razvoja za taj period.

Vlada Unsko - sanskog kantona nije usvojila Izvještaj o radu JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać za 2023. godinu, koji prethodno nije usvojio privremeni Nadzorni odbor JU Direkcija regionalnih cesta USK zbog neuspješnog poslovanja ustanove u 2023. godini.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

12.07.2024

Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva ...

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 


Bihac
Datum: 24.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 26°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 13 13
CO: 0 0
O3: 93 39
SO2: 4 2
NO2: 10 5

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava