53. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

06.10.2023 - 15:17 by Administrator

U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je utvrđen Prijedlog Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno - oslobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona, obradivača Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i isti je upućen Skupštini Kantona u dalju proceduru po skraćenoj proceduri.
Ovim Zakonom utvrđuju se značajni datumi, događaji i ličnosti u toku odbrambeno - oslobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona, način obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, nosioci aktivnosti obilježavanja, finansiranje i praćenje realizacije.

- Programom rada Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za 2023.godinu planirano je donošenje Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona. Glavni razlog za donošenje Zakona je sistemsko uređenje ove oblasti, sa ciljem stvaranja pretpostavki za trajno regulisanje, odnosno utvrdivanje značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Unsko-sanskog kantona, jer Uredbom o utvrđivanju značajnih datuma na području Unsko-sanskog kantona, koja je trenutno u primjeni, nisu obuhvaćeni svi značajni datumi, događaji i ličnosti s područja kantona, a posebno datumi i događaji proistekli iz perioda odbrambeno- oslobodilačkog rata, obrazložio je ministar za pitanja boraca i RVI Esad Bašagić.

Na istoj sjednici utvrđen je i proslijeđen u dalju proceduru Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Iz Ministarstva za pitanja boraca i RVI Vlade USK navode da je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica potrebno radi usklađivanja sa federalnim propisima te Inicijativom za izmjene i dopune Zakona, koju je podnio Emir Dautović, zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona, a kojom se traži usklađivanje se federalnim propisima u cilju priznavanja prava na novčanu naknadu za supruge preminulih demobiliziranih branilaca. Ministarstvo je, navode, prilikom pripreme teksta izmjena i dopuna, nastojalo otkloniti i određene nedorečenosti u predmetnom Zakonu, odnosno pojednostaviti primjenu propisanih prava, kao i predložiti pravno rješenje za ostvarivanje prava na određena oslobađanja prilikom rješavanja stambenog pitanja za članove uže porodice preminulog demobiliziranog branioca.

Na prijedlog Ministarstva privrede članovi Vlade Unsko-sanskog kantona usvojili su danas Program utroška sredstava granta nižim nivoima vlasti za uvezivanje i uređenje starih gradova USK u sklopu projekta "Uvezivanje i uređenje starih gradova Unsko-sanskog kantona, Krajiške staze kulturne baštine" koji Ministarstvo privrede realizira u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji sa lokalnim zajednicama. Današnjom odlukom raspoređen je iznos od 500.000 KM i to po 62.500 KM za svaku općinu/grad u sastavu USK. Vlada Kantona dala je saglasnost na tekst ugovora o dodjeli sredstava po ovom programu i ovlastila ministricu Samru Mehić da potpiše ugovore sa općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona za realizaciju projektnih aktivnosti "Uvezivanje i uređenje starih gradova Unsko-sanskog kantona Krajiške staze kulturne baštine".

Vlada Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede i osam jedinica lokalne samouprave Unsko-sanskog kantona su 29. maja 2023. godine potpisali Memorandum o saradnji na realizaciji projekta " Uvezivanje i uređenje starih gradova Unsko- sanskog kantona - Krajiške staze kulturne baštine" u cilju poboljšanja infrastrukture nacionalnih spomenika te unaprijeđenja i uvezivanja turističke ponude, kreiranja turističke rute i promocije kulturno-historijskih znamenitosti kao turističkih potencijala Kantona. Projekat obuhvata: stari grad Sokolac, grad Bihać. stari grad Ostrožac, grad Cazin, stari grad Pset, grad Bosanska Krupa, stari grad Bjelaj, općina Bosanski Petrovac, stari grad Bužim, općina Bužim, stari grad Ključ, općina Ključ, stari grad Kamengrad, općina Sanski Most i stari grad Podzvizd, općina Velika Kladuša.

Ministarstvo privrede, na današnjoj sjednici Vlade USK, dobilo je podršku i za realizaciju programa kojim će se sufinansirati projektne aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje postojeće turističke ponude i organizaciju turističkih manifestacija. Sredstva će biti dodijeljena po zahtjevima lokalnih zajednica i to u iznosu od maksimalno 40.000 za gradove i za općine u sastavu Kantona do 30.000 KM.

Vlada Unsko-sanskog kantona na 53. sjednici donijela je Odluku kojom pokreće postupak za otvaranje posebnog fonda iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Unsko- sanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Novčana sredstva Kantona ostvarena u procesu privatizacije nalaze se na ESCOROW računu, depozitnog računa USK, koji je otvoren u skladu sa Odlukom o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije BiH i na dan 01.10.2023.godine na ovom računu saldo iznosi 5.354.703,77 KM, navode u Ministarstvu finansija Vlade USK.

Članovi Vlade Kantona prihvatili su prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike da se ZU Kantonalna bolnica u Bihaću odobre finansijska sredstva u iznosu od 39.663 KM za finansiranje izrade idejnog projekta, glavnog projekta i nadzora nad građenjem novog objekta Centra urgentne medicine - KB Dr. Irfan Ljubijankić“.

Iz budžeta ovog Ministarstva i ove godine dodijeljen je grant neprofitnoj organizaciji Roditeljska kuća udruženja ,,Srce za djecu oboljelu od raka". Iznosom od 50.000 KM Vlada USK nastavlja pružati podršku radu Roditeljske kući u kojoj se osigurava smještaj roditelja i bližih srodnika oboljele djece koja se liječe u Pedijatrijskoj klininici Jezero u Sarajevu.

Vlada USK na današnjoj sjednici imenovala je članove Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona za pregovore sa granskim sindikatima radi zaključivanja Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada USK, na 53. sjednici, donijela je Odluku o odobravanju izvođenja nastave na studijskim linijama na I (prvoj) godini I (prvog) ciklusa za akademsku 2023/2024.godinu na Univerzitetu u Bihaću te program utroška sredstava granta za informisanje za 2023.godinu. U skupštinsku proceduru iz resora ovog Ministarstva proslijeđen je prijedlog Odluke o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava