54. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

28.06.2024 - 14:13 by Administrator

Na 54. sjednici, održanoj danas u Bihaću, Vlada Unsko- sanskog kantona usvojila je Dokument okvirnog budžeta Unsko-sanskog kantona (DOB).

Dokument okvirnog budžeta je strateški dokument koji veže vladine politike i budžet i zahtijeva realizaciju odgovornog procesa srednjoročnog planiranja budžeta, uključujući prikaz makroekonomske i fiskalne projekcije, srednjoročnu fiskalnu strategiju, prioritete potrošnje, granice rashoda budžetskih korisnika te preliminarne procjene za period za koji je izvršena projekcija prihoda.

U skupštinsku proceduru, na razmatranje, Vlada Kantona uputila je Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Zavoda za javno zdravstvo USK za 2023. godinu te dorađeni Program rada sa finansijskim planom ZU Lječilište Gata Bihać za 2024. godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Unsko- sanskog kantona je na 54. sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava - kapitalni grantovi drugim nivoima- od vodnih naknada a kojim se za 8 projekata gradova/općina u sastavu Kantona raspoređuje iznos od ukupno 343.500 KM za realizaciju nezavršenih projekata ugovorenih u 2023. godini.

Ovo Ministarstvo je u budžetu za 2024. godinu na poziciji Kapitalni grantovi drugim nivoima- od vodnih naknada planiralo sredstva u iznosu od 800.000 KM, te će ostatak sredstava, u iznosu od 456.500 KM, biti utrošen za finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave, uključujući izradu projektne dokumentacije a raspoređivaće se na osnovu javnog poziva i u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i načinu korištenja sredstava vodnih naknada i prihoda prikupljenih na osnovu zakupa javnog vodnog dobra.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

12.07.2024

Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva ...

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 


Bihac
Datum: 23.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 24°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 10 33
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 71 30
SO2: 5 2
NO2: 13 7

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava