60. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

03.11.2023 - 19:32 by Administrator

Vlada Unsko - sanskog kantona održala je danas sjednicu u Bosanskom Petrovcu. Dobrodošlicu premijeru Mustafi Ružniću i članovima Vlade Kantona poželio je Mahmut Jukic, načelnik općine Bosanski Petrovac a uspješan rad poželio je i predsjedavajući Skupštine USK Jasmin Musić.

Na 60. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-30.09.2023. godine, Periodični izvještaj za period 01.01.-30.09.2023. godine Budžeta USK te Izvještaj o korištenju tekuće rezerve budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine.

U periodu januar - septembar, pored redovnih, izmirene su i obaveze iz prethodnih godina (2013-2022. godina) u iznosu od 14.193.672,57 KM (obaveze prema dobavljačima, subvencije, tekući grantovi, grantovi pojedincima, kapitalni transferi i ostali izdaci) kao i obaveze po kreditima koji su dospjeli na naplatu u izvještajnom periodu u iznosu od 3.185.818,73 KM. Ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog perioda iznosi 11.432.020 KM, navodi se u dokumentima Ministarstva finansija Vlade USK.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku o kriterijima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu- kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima.

- Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji i način raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu Unsko- sanskog kantona za 2023. godinu iznosu od 3.000.000 KM a dodijelit će se gradovima i općinama za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave, obrazložio je premijer Mustafa Ružnić.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko -sanskog kantona donijela je Odluku kojom se utvrđuje pravo na zdravstveno osiguranje osoba, sa mjestom prebivališta u Unsko-sanskom kantonu, koje nisu osigurane po drugom osnovu u zemlji ili inostranstvu, kao i ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu i koje se smatraju socijalno ugroženim osobama. Osobe koje su žrtve nasilja u porodici, saglasno propisima o zaštiti od nasilja u porodici i propisima o zaštiti prava pacijenata ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu koja uključuje zbrinjavanje i liječenje posljedica nasilja na fizičko, mentalno i reproduktivno zdravlje.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike donesene su i odluke kojima se povećavaju grantovi za civilne žrtve rata, naknade porodiljama i smještaj u ustanove socijalne zaštite te o dodjeli kapitalnog granta za zdravstvo Gradu Bihaću, namijenjenog za sufinansiranje izgradnje novog objekta Doma zdravlja Bihać, u iznosu od 1.000.000 KM, a za ZU Dom zdravlja, Bihać odobren je grant za nabavku ultrazvučnog aparata.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojeni su programi raspodjele sredstava granta za kulturu, granta za obnovu kulturnog naslijeđa, granta za obnovu objekata kantonalnih ustanova kulture i granta za vjeru.

Vlada Kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida o Inicijativi skupštinskog zastupnika Azhara Sejarića za uspostavljanje interaktivne platforme pod nazivom „Heroji Unsko-sanskog kantona"

- Ministarstvo u potpunosti podržava predloženu inicijativu u cilju promovisanja vrijednosti značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno -oslobodilačkog rata 1992-1995. i podržavamo sve inicijative kojima grade kulturu sjećanja. Ministarstvo već provodi i aktivnosti izrade aplikacije kojom će izvršiti mapiranje svih spomen obilježja iz perioda odbrambeno -oslobodilačkog rata, na području USK, kazao je Esad Bašagić, ministar za pitanja boraca i RVI.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava