96. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

23.12.2019 - 16:33 by Administrator

Na prijedlog Ermina Zulića, ministra za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, na održanoj sjednici, članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, dali su saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći pripadnicima boračkih kategorija. 

- Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica utvrđeno je da ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, donosi poseban propis uz saglasnost Vlade Kantona, kojim se uređuje način ostvarivanja prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći, u vidu naknade dijela troškova liječenja, naknade dijela troškova redovnog i vanrednog školovanja i novčanu pomoć zbog općeg imovnog stanja, pripadnicima boračkih kategorija. Kako smo uočili u praksi, predložili smo da se način ostvarivanja određenog prava, odnosno prava na jednokratnu novčanu pomoć u slučajevima sticanja zvanja magistra i doktora nauka treba rješavati odvojeno od postupka ostvarivanja prava najednokratnu novčanu pomoć u vidu naknade dijela troškova redovnog i vanrednog školovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije, iz razloga što takvih zahtjeva pristigne mali broj, a iste je potrebno obavezno podržati i pozitivno riješiti, s posebnim osvrtom na kategoriju kojoj isti pripadaju, odnosno podnosioci zahtjeva su pripadnici boračkih kategorija, obrazložio je ministar Zulić.

Na dnevnom redu današnje sjednice bila je i lnformacija o prevozu učenika osnovnog obrazovanja na području Unsko- sanskog kantona. Kako je ranije najavljeno Vlada Kantona zalaže se za centralizaciju javnih nabavki te je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta odlučeno da se posebnom odlukom reguliše pitanje centralizacije javnih nabavki, obim i vrste postupka i nadležnost za provođenje, a za potrebe škola koje imaju status javnih ustanova te će biti uspostavljen centralni nabavni organ za potrebe više ugovornih organa. 

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona donijeli su danas odluke kojima su dodijeljeni grantovi općinama: Bužim, Ključ, Sanski Most i Bosanska Krupa. Sredstva su odobrena na zahtjeve općina za osiguranje novčanih sredstava za realizaciju projekata. Za projekte na području općine Sanski Most biće doznačeno 60 000 KM, Bužimu 324 000 KM, za Bosansku Krupu 212 000 KM i Općini Ključ 87 000 KM. 

Za realizaciju projekta „,Nastavak radova na sanaciji zgrade Kloster – zamjena stolarije na nacionalnom spomeniku, kojeg provodi JU Zavodu za zaštitu kulturnog naslijeđa, Bihać po programu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, danas je odobren utrošak sredstava u iznosu od 22 000 KM za ovu namjenu.

Na 96. sjednici Vlada Kantona razmatrala je i prihvatila prijedlog Nermine Ćemalović, ministrice zdravstva i socijalne politike o usvajanju programa utroška dijela sredstava tekućeg granta - Podrška radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, za JU Osnovna škola Harmani II Bihać. Odobreno je 5000 KM za podršku u radu Centra za razvoj inkluzivnih praksi koji se nalazi u sastavu OŠ Harmani II u BIhaću.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

15.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

15.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

12.10.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol