Dostupni materijali za 14. redovnu sjednicu Skupštine USK

10.12.2020 - 07:08 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  

S a z i v a m

14. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 10.12.2020.godine (četvrtak) u 10,00 sati u sali Kulturnog centra grada Bihaća u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   


D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Prijedlog Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona;
4.    Prijedlog Zaklona o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija;
5.    Prijedlog Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti;
6.    Prijedlog Zakona o  dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
7.    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona;
8.    Izvještaj Nezavisnog odbora o radu i radu policijskog komesara za period septembar 2018. – juni 2020. godine;
9.    Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu;
10.    Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2019.godinu;
11.    a) Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona  za 2021. godinu;
b) Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020. godinu

 


                    Zamjenik predsjedavajućeg                 
                         Skupštine Unsko-sanskog kantona
                                                                                         Razim Halkić, mr.informatike                                                           

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

21.10.2021

  .

Obavještenja iz ministarstava

21.10.2021

  .