Informacije za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike u vezi Corona virusa

04.02.2020 - 14:38 by Administrator

Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je 31. prosinca 2019. godine prijavljeno grupiranje ljudi oboljelih od upale pluća nepoznatog uzroka u gradu Wuhan, provincija Hubei u Kini. Pacijenti su pokazivali simptome povišene tjelesne temperature, kašalj i otežano disanje, a bolest je dijagnosticirana kao virusna upala pluća. Identificiran je su novi Coronavirus - 2019-nCoV.

1.    Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji

 • Podatke možete pronaći na web-stranici:

Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH:

https://www.zzjzfbih.ba/

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC):

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 • Rizik od „uvoza“ slučajeva u Europu je ocijenjen kao vjerojatan (ECDC). Nа оsnоvu dо sаdа rаspоlоživih infоrmаciја о bоlеsti, Svjеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја nе prеpоručuје bilо kakva оgrаničеnjа mеđunаrоdnih putоvаnjа.
 • Informacije za putnike su distribuirane Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

2.    Definicija slučaja

(bazirana na trenutnim dostupnim informacijama, može biti predmet revizije kada budu dostupne nove informacije)

 • Sumnjiv slučaj

Pacijent sa teškom akutnom respiratornom infekcijom (povišena temperaura, kašalj, zahtjeva hospitalizaciju), I bez druge etiologije koja objašnjava kliničku prezentaciju, I najmanje jedno od sljedećeg:

 • Historija putovanja ii boravak u gradu Wuhan, Hubei provincija Kina, unutar 14 dana prije početka simptoma, ILI
 • Pacijent je zdravstveni djelatnik koji je radio u okruženju gdje se brinuo za pacijente sa ozbiljnim akutnim respiratornim infekcijama nepoznate etiologije.
 1. Pacijenti sa akutnom respiratornom bolesti I najmanje jednim od sljedećeg:
 • Blizak kontakt sa potvrđenim ili vjerojatnim slučajem infekcije 2019-nCoV unutar 14 dana prije pojave simptoma; ILI
 • Posjeta ili rad na životinjskoj pijaci u Wuhanu, Hubei provinciji Kina, unutar 14 dana prije pojave simptoma; ILI
 • Rad ili posjeta zdravstvenoj ustanovi unutar 14 dana prije pojave simptoma, gdje su prijavljeni pacijenti hospitalizirani zbog infekcije 2019-nCoV.
 • Vjerojatan slučaj

Sumnjiv slučaj koji je nakon testiranja na 2019-nCoV neuvjerljiv ili za koga je test bio pozitivan na pan-koronavirus testu

 • Potvrđen slučaj

Osoba sa laboratorijski potvrđenom 2019-nCoV infekcijom, bez obzira na kliničke znakove i simpome.

3.    Upravljanje sumnjivim slučajem

 • Zdravstveni djelatnik sumnjiv na slučaj infekcije 2019-nCoV prijavljuje hitnom prijavom Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi provođenja epidemiološkog ispitivanja i poduzimanja adekvatnim mjera osiguranja radi zaštite stanovništva.
 • Za osobe za koje se utvrdi da imaju simptome koje odgovaraju infekciji novog korona virusa i epidemiološka povezanost, potrebno je aktivirati plan djelovanja u kriznim zdravstvenim situacijama i medicinskim hitnim slučajevima ustanove, odnosno postupiti u skladu za Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05, dio 5. Prijevoz, izolacija, hospitalizacija i liječenje oboljelih).
 • Prijevoz provesti samo odgovarajućim sanitetskim prijevoznim sredstvom i uz uvjete koji onemogućavaju širenje zaraze. Pacijent treba staviti medicinsku masku. Zdravstveno osoblje prati pacijenta, a skrb prilagoditi prema dostupnoj opremi za osobnu zaštitu (Dio 4., minimalno je potrebno imati medicinsku masku i rukavice). Prema potrebi: hospitalizacija i izolacija se provodi u zdravstvenim ustanovama na odjeljenjima za liječenje od zaraznih bolesti.

4.    Principi strategija prevencije i kontrole infekcije u bolničkim uvjetima sa pacijentom sumnjivim na 2019-nCoV

Uključuje sljedeće:

 1. Rano prepoznavanje i kontrola izvora 
 • Klinička trijaža koja uključuje rano prepoznavanje i hitan smještaj sumnjivih pacijenta u prostor izdvojen od drugih pacijenata (podizanje svijesti zdravstvenih djelatnika, postaviti oznake u čekaonicama koji podsjećaju sumnjive pacijente na upozorenje).
 1. Primjena Standardnih mjera opreza za sve pacijente
 • Mjere respiratorne higijene: ponuditi medicinsku masku pacijentima sumnjivim na 2019-nCoV, prekriti nos i ustatijekom kašljanja ili kihanja maramicom ili unutarnjom stranom lakta, provoditi higijenu ruku nakon kontakta sa respiratornim sekretima.
 • Oprema za osobnu zaštitu: tačno i konzistentno korištenje zaštitne opreme i adekvatna higijena ruku pomaže smanjenju širenja patogena.
 • Osigurati da se procedure čišćenja i dezinfekcije slijede ispravno i konzistentno, temeljito čišćenje okolišnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije za nivo bolnica (kao što je natrij hipoklorit) i primjena adekvatnih procedura.
 1. Provođenje empirijskih dodatnih mjere opreza (kapljične, kontaktne i zrakom prenosive infekcije) za sve sumnjive slučajeve
 • Mjere opreza za kapljične i kontaktne infekcije: smještaj pacijenata u jednokrevetne ventilirane sobe (160 l/sekunda/pacijent), ukoliko nisu dostupne jednokrevetne sobe osigurati kohortni smještaj pacijenata sumnjivih na infekciju 2019-nCoV, udaljenost između kreveta najmanje 1 m, ukoliko je moguće osigurati kohortu zdravstvenih djelatnika koji su ekskluzivno zadužene za slučajeve, koristiti medicinske maske, koristiti zaštitu za oči/lice, koristiti čiste, ne-sterilne ogrtače dugih rukava otporne na tekućinu, koristiti rukavice, čistiti i dezinficirati dijagnostičku opremu (70% etilnim alkoholom), uzdržavanje od dodirivanja očiju, nosa i usta potencijalno kontaminiranim rukama, izbjegavajte kretanja i transport pacijenata izvan sobe ili odjela ukoliko to nije medicinski neophodno (ukoliko je neophodno koristiti unaprijed određene rute i staviti medicinsku masku pacijentu), osigurati da zdravstveni djelatnici koji transportiraju pacijente koristite opremu za osobnu zaštitu i provode higijenu ruku, označiti područja sa neophodnom zaštitom nakon prijema pacijenta, rutinski čistiti i dezinficirati pacijentove kontaktne površine, ograničiti broj zdravstvenih djelatnika i posjetitelja u kontaktu sa pacijentom sumnjivim na 2019-nCoV, voditi evidenciju svih osoba koje ulaze u pacijentovu sobu uključujući osoblje i posjetitelje.
 • Mjere opreza za procedure kojima se stvara aerosol: pojedine procedure su povezane sa povećanim rizikom od prijenosa (npr. neinvanzivna ventilacija, trahealna intubacija), koristiti certificirane respiratore s najmanjom zaštitom od N95 ili EU FFP2 ili ekvivalente, (uvijek provoditi provjeru pri stavljanju), zaštita za oči (naočale ili štitovi za lice), koristiti čiste, ne-sterilne ogrtače dugih rukava otporne na tekućinu, izvoditi procedure u adekvatno ventiliranoj sobi (160/l/s/pacijent), ograničiti broj prisutnih osoba u sobi.
 1. Administrativna kontrola
 • Uspostaviti održivu infrastrukturu i aktivnosti za prevenciju i kontrolu infekcije, trening za zdravstvene djelatnike, smjernice za rano prepoznavanje potencijalno sumnjivih slučajeva, pristup laboratorijskom testiranju, sprječiti gužve, odvojiti čekaonice za sumjive pacijente, procedure za prevenciju i kontrole infekcije postaviti na vidljiva mjesta s naglaskom na nadzor sumnjivih pacijenata za 2019-nCoV infekciju, monitoring i evalucija aktivnosti.
 1. Okolišna i inžinjerska kontrola
 • Osigurati redovite kontrole kako bi se osigurala okolišna ventilacija u svim dijelovima zdravstvene ustanove, adekvatno čišćenje, održati prostorno razdvajanje od najmanje 1 metar između sumjivog pacijenta i ostalih.
 1. Trajanje mjera opreza za 2019-nCoV infekciju
 • Mjera se trebaju primjenjivati stalno. Dodatnih mjera (kontaktne i kapljične) se treba pridržavati dok pacijent ima simptome. Potrebno su dodatne informacije o infekciji 2019-nCoV i načinu prijenosa da bi se definirala dužina primjene mjera opreza.
 • Osobe koje uzimaju laboratorijske uzorke i transportiraju ih trebaju se pridržavati standardnih mjera opreza kako bi se smanjila vjerojatnoća izlaganja patogenu.

IZVORI: WHO/2019nCoV/SurveillanceGuidance/2020.3, WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.1

PREPORUKE ZA OSOBLJE HOTELA ZA SMANJENJE RIZIKA OD CORONAVIRUS INFEKCIJE

 1. Izbjegavanje bliskog kontakta s gostima (grljenje, rukovanje, ljubljenje);
 2. Često pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta s gostima koji imaju neke respiratorne simptome ili njihovom okolinom (naročito koji dolazi sa zahvaćenog područja Wuhan) i to vodom i sapunom. Nakon pranja ruku, po mogućnosti, koristiti neko dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola;
 3. Pojačati održavanje higijene (mehaničko čišćenje, dezinfekcija i provjetravanje prostorija). Osoblje hotela koje radi na održavanju higijene treba koristiti zaštitnu opremu. Prilikom promjene posteljine i peškira potrebno je nositi jednokratnu medicinsku troslojnu zaštitnu masku (3PLY);
 4. Ako kontakt s gostom koji ima neke respiratorne simptome (naročito koji dolazi sa zahvaćenog područja Wuhan) nije moguće izbjeći, koristiti jednokratnu medicinsku troslojnu zaštitnu masku (3PLY) za prekrivanje usta i nosa. Nakon dodirivanja takvog gosta ne dodirivati oči, usta i nos. Obavezno izvršiti pranje i/ili dezinfekciju ruku nakon kontakta s takvom osobom;
 5. Ako se zapazi pojava nekih respiratornih simptoma kod gostiju koji dolaze iz zahvaćenog područja Wuhan o tome obavjestiti epidemiološku službu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na br.tel. +387 63 062 073 i Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, na br.tel. 037 351 799 ili 061 957 439;
 6. Ako neko od osoblja hotela razvije povišenu tjelesnu temepraturu i/ili kašalj i poteškoće s disanjem unutar 14 dana od kontakta s gostima koji dolaze sa zahvaćenog područja Wuhan odmah se javiti liječniku i to telefonom, kako bi se izbjegao boravak u čekaonici i dogovoriti način dolaska. Ljekara informisati o kontaktu s osobama koje su došle sa zahvaćenog područja Wuhan. (U takvom stanju nije preporučljivo se voziti javnim prevozom).

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona  ili putem telefona: 037 351 799 ili 061 957 439 .

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

19.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva zdravstva, ...

07.10.2021

Javni poziv proizvođačima lijekova/nosiocima ...

Na osnovu člana 5. i 8. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije ...

01.09.2021

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje ...

Preuzmi dokumentaciju: Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata, ...

01.09.2021

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje ...

Preuzmi dokumentaciju: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme