Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina

04.11.2020 - 18:13 by Administrator

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, u skladu sa Zaključkom Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-257/20 od 21.09.2020.godine, provodi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina.

Nacrt Zakona:

Pozivaju se svi građani da  svoje sugestije i prijedloge   dostave Ministarstvu finansija najlasnije do 12.11.2020. godine, na adresu: Alije Đerzeleza broj 6 ili putem maila:finansije@vladausk.ba

MINISTAR
dr.sci.Veran Prša

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2024

Javni poziv za dostavljanje ponde usluge ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dostavljanje ponde usluge restorana i usluge ...

30.11.2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja Odluka ...

04.07.2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda

Preuzmi dokument: - Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 24.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 26°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 13 13
CO: 0 0
O3: 93 39
SO2: 4 2
NO2: 10 5

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakti

Ministarstvo finansija
Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
Tel. +387 (0) 37 316 050
Fax. +387 (0) 37 223 152
Email: ministarstvo.finansija@vladausk.ba
ID broj: 4263251370007

Ministar
Danko Jakšić
Tel. +387 (0) 37 316 072

Tehnički sekretar
Dženana Rekić
Tel. +387 (0) 37 316 071

Sekretar ministarstva
Alma Pehlić
Tel. +387 (0) 37 316 063

Pomoćnik ministra u sektoru za trezor
Enisa Midžić
Tel. +387 (0) 37 316 064

Pomoćnik ministra u sektoru za budžet
Zlatan Zirić
Tel. +387 (0) 37 316 079

Šef odsjeka za izvršenje budžeta
Aida Stojanović
Tel. +387 (0) 37 316 062

Šef odsjeka za računovodstvo i izvještavanje
Neira Đogić
Tel. +387 (0) 37 316 061

Šef odsjeka za centralizovani obračun plata
Arijana Veladžić
Tel. +387 (0) 37 316 077

Šef odsjeka za planiranje i izradu budžeta
Pamela Hrnjica
Tel. +387 (0) 37 316 080

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava